2023/2024eng ליגה ג' שומרון

PrintPrint League

רשימת משחקים

Date9/28/2023
GameF.c. Haifa - Football Club Kababir
Stadium
Time3:30 PM
Resultnot set
Date9/28/2023
GameMaccabi Barkai - F.c. Haifa
StadiumKibuts Barki
Time4:00 PM
Resultnot set
Date9/28/2023
GameF.c. Pardes Hana Lior Boker - Hapoel Ihud Bnei Gat
StadiumPardes Hana
Time4:30 PM
Resultnot set
Date9/28/2023
GameHapoel Kiryat Haim Leibovich - F C Kiryat Haim
StadiumKiryat Haim Oriental East
Time4:30 PM
Resultnot set
Date9/28/2023
GameHapoel Bney Gaser El Zarca - Beitar Pardes Hana
StadiumJaser El Zarka
Time8:00 PM
Resultnot set
Date9/28/2023
GameF.c. Or Akiva - F C Tzofey Haifa Samir Farhud
StadiumHadera Ramada
Time9:00 PM
Resultnot set
Date10/13/2023
GameF C Kiryat Haim - Hapoel Bney Gaser El Zarca
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/13/2023
GameHapoel Ihud Bnei Gat - Hapoel Kiryat Haim Leibovich
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/14/2023
GameF C Tzofey Haifa Samir Farhud - Maccabi Barkai
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/14/2023
GameBeitar Pardes Hana - F.c. Or Akiva
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/14/2023
GameFootball Club Kababir - F.c. Pardes Hana Lior Boker
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/14/2023
GameF.c. Haifa - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/20/2023
GameHapoel Kiryat Haim Leibovich - Football Club Kababir
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/20/2023
GameHapoel Bney Gaser El Zarca - Hapoel Ihud Bnei Gat
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/21/2023
GameMaccabi Barkai - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/21/2023
GameF.c. Pardes Hana Lior Boker - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/21/2023
GameF.c. Or Akiva - F C Kiryat Haim
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/21/2023
GameF C Tzofey Haifa Samir Farhud - Beitar Pardes Hana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/27/2023
GameFootball Club Kababir - Hapoel Bney Gaser El Zarca
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/27/2023
GameF.c. Haifa - Hapoel Kiryat Haim Leibovich
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/28/2023
GameBeitar Pardes Hana - Maccabi Barkai
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/28/2023
GameF C Kiryat Haim - F C Tzofey Haifa Samir Farhud
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/28/2023
GameHapoel Ihud Bnei Gat - F.c. Or Akiva
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date10/28/2023
GameF.c. Haifa - F.c. Pardes Hana Lior Boker
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date11/3/2023
GameHapoel Kiryat Haim Leibovich - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date11/3/2023
GameHapoel Bney Gaser El Zarca - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date11/4/2023
GameMaccabi Barkai - F.c. Pardes Hana Lior Boker
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date11/4/2023
GameF.c. Or Akiva - Football Club Kababir
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date11/4/2023
GameF C Tzofey Haifa Samir Farhud - Hapoel Ihud Bnei Gat
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date11/4/2023
GameBeitar Pardes Hana - F C Kiryat Haim
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date11/10/2023
GameF.c. Haifa - Hapoel Bney Gaser El Zarca
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date11/10/2023
GameF.c. Pardes Hana Lior Boker - Hapoel Kiryat Haim Leibovich
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date11/11/2023
GameF C Kiryat Haim - Maccabi Barkai
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date11/11/2023
GameHapoel Ihud Bnei Gat - Beitar Pardes Hana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date11/11/2023
GameFootball Club Kababir - F C Tzofey Haifa Samir Farhud
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date11/11/2023
GameF.c. Haifa - F.c. Or Akiva
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/8/2023
GameMaccabi Barkai - Hapoel Kiryat Haim Leibovich
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/9/2023
GameHapoel Bney Gaser El Zarca - F.c. Pardes Hana Lior Boker
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/9/2023
GameF.c. Or Akiva - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/9/2023
GameF C Tzofey Haifa Samir Farhud - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/9/2023
GameBeitar Pardes Hana - Football Club Kababir
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/9/2023
GameF C Kiryat Haim - Hapoel Ihud Bnei Gat
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/15/2023
GameHapoel Kiryat Haim Leibovich - Hapoel Bney Gaser El Zarca
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/16/2023
GameHapoel Ihud Bnei Gat - Maccabi Barkai
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/16/2023
GameFootball Club Kababir - F C Kiryat Haim
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/16/2023
GameF.c. Haifa - Beitar Pardes Hana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/16/2023
GameF.c. Haifa - F C Tzofey Haifa Samir Farhud
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/16/2023
GameF.c. Pardes Hana Lior Boker - F.c. Or Akiva
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/22/2023
GameF.c. Or Akiva - Hapoel Kiryat Haim Leibovich
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/23/2023
GameMaccabi Barkai - Hapoel Bney Gaser El Zarca
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/23/2023
GameF C Tzofey Haifa Samir Farhud - F.c. Pardes Hana Lior Boker
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/23/2023
GameBeitar Pardes Hana - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/23/2023
GameF C Kiryat Haim - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/23/2023
GameHapoel Ihud Bnei Gat - Football Club Kababir
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/29/2023
GameHapoel Kiryat Haim Leibovich - F C Tzofey Haifa Samir Farhud
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/30/2023
GameFootball Club Kababir - Maccabi Barkai
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/30/2023
GameF.c. Haifa - Hapoel Ihud Bnei Gat
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/30/2023
GameF.c. Haifa - F C Kiryat Haim
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/30/2023
GameF.c. Pardes Hana Lior Boker - Beitar Pardes Hana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/30/2023
GameHapoel Bney Gaser El Zarca - F.c. Or Akiva
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/12/2024
GameHapoel Kiryat Haim Leibovich - Beitar Pardes Hana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/13/2024
GameMaccabi Barkai - F.c. Or Akiva
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/13/2024
GameHapoel Bney Gaser El Zarca - F C Tzofey Haifa Samir Farhud
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/13/2024
GameF.c. Pardes Hana Lior Boker - F C Kiryat Haim
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/13/2024
GameF.c. Haifa - Hapoel Ihud Bnei Gat
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/13/2024
GameF.c. Haifa - Football Club Kababir
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/19/2024
GameF C Kiryat Haim - Hapoel Kiryat Haim Leibovich
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/20/2024
GameF.c. Haifa - Maccabi Barkai
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/20/2024
GameFootball Club Kababir - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/20/2024
GameHapoel Ihud Bnei Gat - F.c. Pardes Hana Lior Boker
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/20/2024
GameBeitar Pardes Hana - Hapoel Bney Gaser El Zarca
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/20/2024
GameF C Tzofey Haifa Samir Farhud - F.c. Or Akiva
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/26/2024
GameHapoel Kiryat Haim Leibovich - Hapoel Ihud Bnei Gat
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/27/2024
GameMaccabi Barkai - F C Tzofey Haifa Samir Farhud
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/27/2024
GameF.c. Or Akiva - Beitar Pardes Hana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/27/2024
GameHapoel Bney Gaser El Zarca - F C Kiryat Haim
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/27/2024
GameF.c. Pardes Hana Lior Boker - Football Club Kababir
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/27/2024
GameF.c. Haifa - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/2/2024
GameFootball Club Kababir - Hapoel Kiryat Haim Leibovich
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/3/2024
GameF.c. Haifa - Maccabi Barkai
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/3/2024
GameF.c. Haifa - F.c. Pardes Hana Lior Boker
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/3/2024
GameHapoel Ihud Bnei Gat - Hapoel Bney Gaser El Zarca
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/3/2024
GameF C Kiryat Haim - F.c. Or Akiva
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/3/2024
GameBeitar Pardes Hana - F C Tzofey Haifa Samir Farhud
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/9/2024
GameHapoel Kiryat Haim Leibovich - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/10/2024
GameMaccabi Barkai - Beitar Pardes Hana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/10/2024
GameF C Tzofey Haifa Samir Farhud - F C Kiryat Haim
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/10/2024
GameF.c. Or Akiva - Hapoel Ihud Bnei Gat
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/10/2024
GameHapoel Bney Gaser El Zarca - Football Club Kababir
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/10/2024
GameF.c. Pardes Hana Lior Boker - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/23/2024
GameF.c. Haifa - Hapoel Kiryat Haim Leibovich
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/24/2024
GameF.c. Pardes Hana Lior Boker - Maccabi Barkai
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/24/2024
GameF.c. Haifa - Hapoel Bney Gaser El Zarca
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/24/2024
GameFootball Club Kababir - F.c. Or Akiva
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/24/2024
GameHapoel Ihud Bnei Gat - F C Tzofey Haifa Samir Farhud
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/24/2024
GameF C Kiryat Haim - Beitar Pardes Hana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/1/2024
GameHapoel Kiryat Haim Leibovich - F.c. Pardes Hana Lior Boker
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/2/2024
GameMaccabi Barkai - F C Kiryat Haim
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/2/2024
GameBeitar Pardes Hana - Hapoel Ihud Bnei Gat
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/2/2024
GameF C Tzofey Haifa Samir Farhud - Football Club Kababir
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/2/2024
GameF.c. Or Akiva - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/2/2024
GameHapoel Bney Gaser El Zarca - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/8/2024
GameHapoel Kiryat Haim Leibovich - Maccabi Barkai
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/9/2024
GameF.c. Pardes Hana Lior Boker - Hapoel Bney Gaser El Zarca
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/9/2024
GameF.c. Haifa - F.c. Or Akiva
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/9/2024
GameF.c. Haifa - F C Tzofey Haifa Samir Farhud
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/9/2024
GameFootball Club Kababir - Beitar Pardes Hana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/9/2024
GameHapoel Ihud Bnei Gat - F C Kiryat Haim
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/15/2024
GameHapoel Bney Gaser El Zarca - Hapoel Kiryat Haim Leibovich
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/16/2024
GameMaccabi Barkai - Hapoel Ihud Bnei Gat
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/16/2024
GameF C Kiryat Haim - Football Club Kababir
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/16/2024
GameBeitar Pardes Hana - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/16/2024
GameF C Tzofey Haifa Samir Farhud - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/16/2024
GameF.c. Or Akiva - F.c. Pardes Hana Lior Boker
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/22/2024
GameHapoel Kiryat Haim Leibovich - F.c. Or Akiva
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/23/2024
GameHapoel Bney Gaser El Zarca - Maccabi Barkai
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/23/2024
GameF.c. Pardes Hana Lior Boker - F C Tzofey Haifa Samir Farhud
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/23/2024
GameF.c. Haifa - Beitar Pardes Hana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/23/2024
GameF.c. Haifa - F C Kiryat Haim
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/23/2024
GameFootball Club Kababir - Hapoel Ihud Bnei Gat
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/29/2024
GameF C Tzofey Haifa Samir Farhud - Hapoel Kiryat Haim Leibovich
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/30/2024
GameMaccabi Barkai - Football Club Kababir
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/30/2024
GameHapoel Ihud Bnei Gat - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/30/2024
GameF C Kiryat Haim - F.c. Haifa
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/30/2024
GameBeitar Pardes Hana - F.c. Pardes Hana Lior Boker
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/30/2024
GameF.c. Or Akiva - Hapoel Bney Gaser El Zarca
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set