Skip Navigation LinksHomeLeagues League A - North

2021/2022League A - North

PrintPrint League

רשימת משחקים

Date12/5/2021
GameHapoel Bueine - Hapoel Bney Faradis
StadiumKfar Kana
Time2:30 PM
Resultnot set
Date12/7/2021
GameHapoel Bney Zalafe - Hapoek Caucab
StadiumTaanach Gush Yael/ Asi Gilboa
Time1:30 PM
Resultnot set
Date12/7/2021
GameHapoel Icsal Imad - Maccabi Tamra
StadiumIchsel
Time2:00 PM
Resultnot set
Date12/10/2021
GameFootball Club Youth Taybe - Hapoel Bney Zalafe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/10/2021
GameHapoel Bney Faradis - Irony Tiberias
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/10/2021
GameMaccabi Tamra - Hapoel Bueine
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/10/2021
GameSports Club Tzeirey Kafr Kanna - Hapoel Icsal Imad
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/10/2021
GameMaccabi Zur Shalom - Hapoek Caucab
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/10/2021
GameIroni Nesher - Sport club Tira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/10/2021
GameHapoel Bney Arara Ara - Hapoel Irony Hertzelia
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/10/2021
GameF.c.hayfa Robi Shapira - Hapoel Migdal Haemeq
Stadium
Time12:45 PM
Resultnot set
Date12/10/2021
GameHapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye - Hapoel Kfar Kana
StadiumBaka El Garbiya
Time1:30 PM
Resultnot set
Date12/14/2021
GameSport club Tira - Hapoel Bney Arara Ara
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/14/2021
GameIrony Tiberias - Maccabi Tamra
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/14/2021
GameHapoel Irony Hertzelia - Football Club Youth Taybe
StadiumHertzliya Municipal
Time2:30 PM
Resultnot set
Date12/17/2021
GameHapoel Migdal Haemeq - Ironi Nesher
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/17/2021
GameHapoel Kfar Kana - F.c.hayfa Robi Shapira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/17/2021
GameHapoek Caucab - Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/17/2021
GameHapoel Icsal Imad - Maccabi Zur Shalom
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/17/2021
GameHapoel Bueine - Sports Club Tzeirey Kafr Kanna
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/17/2021
GameHapoel Bney Zalafe - Hapoel Bney Faradis
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/21/2021
GameMaccabi Tamra - Hapoek Caucab
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/24/2021
GameFootball Club Youth Taybe - Hapoel Bney Faradis
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/24/2021
GameMaccabi Tamra - Hapoel Bney Zalafe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/24/2021
GameSports Club Tzeirey Kafr Kanna - Irony Tiberias
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/24/2021
GameMaccabi Zur Shalom - Hapoel Bueine
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/24/2021
GameHapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye - Hapoel Icsal Imad
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/24/2021
GameF.c.hayfa Robi Shapira - Hapoek Caucab
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/24/2021
GameIroni Nesher - Hapoel Kfar Kana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/24/2021
GameHapoel Bney Arara Ara - Hapoel Migdal Haemeq
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/24/2021
GameHapoel Irony Hertzelia - Sport club Tira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/31/2021
GameSport club Tira - Football Club Youth Taybe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/31/2021
GameHapoel Migdal Haemeq - Hapoel Irony Hertzelia
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/31/2021
GameHapoek Caucab - Ironi Nesher
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/31/2021
GameHapoel Icsal Imad - F.c.hayfa Robi Shapira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/31/2021
GameHapoel Bueine - Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/31/2021
GameIrony Tiberias - Maccabi Zur Shalom
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/31/2021
GameHapoel Bney Zalafe - Sports Club Tzeirey Kafr Kanna
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date12/31/2021
GameHapoel Bney Faradis - Maccabi Tamra
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/1/2022
GameHapoel Kfar Kana - Hapoel Bney Arara Ara
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/7/2022
GameFootball Club Youth Taybe - Maccabi Tamra
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/7/2022
GameHapoel Bney Faradis - Sports Club Tzeirey Kafr Kanna
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/7/2022
GameHapoel Bney Zalafe - Maccabi Zur Shalom
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/7/2022
GameIrony Tiberias - Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/7/2022
GameHapoel Bueine - F.c.hayfa Robi Shapira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/7/2022
GameHapoel Icsal Imad - Ironi Nesher
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/7/2022
GameHapoel Kfar Kana - Hapoel Irony Hertzelia
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/7/2022
GameHapoel Migdal Haemeq - Sport club Tira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/8/2022
GameHapoek Caucab - Hapoel Bney Arara Ara
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/14/2022
GameHapoel Migdal Haemeq - Football Club Youth Taybe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/14/2022
GameSport club Tira - Hapoel Kfar Kana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/14/2022
GameHapoel Irony Hertzelia - Hapoek Caucab
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/14/2022
GameIroni Nesher - Hapoel Bueine
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/14/2022
GameF.c.hayfa Robi Shapira - Irony Tiberias
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/14/2022
GameHapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye - Hapoel Bney Zalafe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/14/2022
GameMaccabi Zur Shalom - Hapoel Bney Faradis
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/14/2022
GameSports Club Tzeirey Kafr Kanna - Maccabi Tamra
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/15/2022
GameHapoel Bney Arara Ara - Hapoel Icsal Imad
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/21/2022
GameFootball Club Youth Taybe - Sports Club Tzeirey Kafr Kanna
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/21/2022
GameMaccabi Tamra - Maccabi Zur Shalom
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/21/2022
GameHapoel Bney Faradis - Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/21/2022
GameHapoel Bney Zalafe - F.c.hayfa Robi Shapira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/21/2022
GameIrony Tiberias - Ironi Nesher
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/21/2022
GameHapoel Icsal Imad - Hapoel Irony Hertzelia
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/21/2022
GameHapoek Caucab - Sport club Tira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/21/2022
GameHapoel Kfar Kana - Hapoel Migdal Haemeq
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/22/2022
GameHapoel Bueine - Hapoel Bney Arara Ara
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/28/2022
GameHapoek Caucab - Hapoel Migdal Haemeq
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/28/2022
GameSport club Tira - Hapoel Icsal Imad
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/28/2022
GameHapoel Irony Hertzelia - Hapoel Bueine
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/28/2022
GameHapoel Bney Arara Ara - Irony Tiberias
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/28/2022
GameIroni Nesher - Hapoel Bney Zalafe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/28/2022
GameF.c.hayfa Robi Shapira - Hapoel Bney Faradis
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/28/2022
GameHapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye - Maccabi Tamra
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/28/2022
GameMaccabi Zur Shalom - Sports Club Tzeirey Kafr Kanna
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date1/29/2022
GameHapoel Kfar Kana - Football Club Youth Taybe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/4/2022
GameFootball Club Youth Taybe - Maccabi Zur Shalom
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/4/2022
GameSports Club Tzeirey Kafr Kanna - Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/4/2022
GameMaccabi Tamra - F.c.hayfa Robi Shapira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/4/2022
GameHapoel Bney Faradis - Ironi Nesher
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/4/2022
GameHapoel Bney Zalafe - Hapoel Bney Arara Ara
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/4/2022
GameIrony Tiberias - Hapoel Irony Hertzelia
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/4/2022
GameHapoel Bueine - Sport club Tira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/4/2022
GameHapoel Icsal Imad - Hapoel Migdal Haemeq
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/5/2022
GameHapoek Caucab - Hapoel Kfar Kana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/11/2022
GameHapoel Migdal Haemeq - Hapoel Bueine
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/11/2022
GameSport club Tira - Irony Tiberias
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/11/2022
GameHapoel Irony Hertzelia - Hapoel Bney Zalafe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/11/2022
GameHapoel Bney Arara Ara - Hapoel Bney Faradis
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/11/2022
GameIroni Nesher - Maccabi Tamra
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/11/2022
GameF.c.hayfa Robi Shapira - Sports Club Tzeirey Kafr Kanna
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/11/2022
GameHapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye - Maccabi Zur Shalom
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/12/2022
GameHapoek Caucab - Football Club Youth Taybe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/12/2022
GameHapoel Kfar Kana - Hapoel Icsal Imad
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/18/2022
GameMaccabi Zur Shalom - F.c.hayfa Robi Shapira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/18/2022
GameSports Club Tzeirey Kafr Kanna - Ironi Nesher
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/18/2022
GameMaccabi Tamra - Hapoel Bney Arara Ara
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/18/2022
GameHapoel Bney Faradis - Hapoel Irony Hertzelia
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/18/2022
GameHapoel Bney Zalafe - Sport club Tira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/18/2022
GameIrony Tiberias - Hapoel Migdal Haemeq
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/19/2022
GameFootball Club Youth Taybe - Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/19/2022
GameHapoel Bueine - Hapoel Kfar Kana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/19/2022
GameHapoel Icsal Imad - Hapoek Caucab
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/25/2022
GameHapoel Kfar Kana - Irony Tiberias
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/25/2022
GameHapoel Migdal Haemeq - Hapoel Bney Zalafe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/25/2022
GameSport club Tira - Hapoel Bney Faradis
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/25/2022
GameHapoel Irony Hertzelia - Maccabi Tamra
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/25/2022
GameHapoel Bney Arara Ara - Sports Club Tzeirey Kafr Kanna
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/25/2022
GameMaccabi Zur Shalom - Ironi Nesher
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/25/2022
GameF.c.hayfa Robi Shapira - Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/26/2022
GameHapoel Icsal Imad - Football Club Youth Taybe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date2/26/2022
GameHapoek Caucab - Hapoel Bueine
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/4/2022
GameFootball Club Youth Taybe - F.c.hayfa Robi Shapira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/4/2022
GameHapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye - Ironi Nesher
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/4/2022
GameMaccabi Zur Shalom - Hapoel Bney Arara Ara
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/4/2022
GameSports Club Tzeirey Kafr Kanna - Hapoel Irony Hertzelia
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/4/2022
GameMaccabi Tamra - Sport club Tira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/4/2022
GameHapoel Bney Faradis - Hapoel Migdal Haemeq
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/4/2022
GameHapoel Bney Zalafe - Hapoel Kfar Kana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/4/2022
GameIrony Tiberias - Hapoek Caucab
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/5/2022
GameHapoel Bueine - Hapoel Icsal Imad
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/8/2022
GameHapoel Bueine - Football Club Youth Taybe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/8/2022
GameHapoel Icsal Imad - Irony Tiberias
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/8/2022
GameHapoek Caucab - Hapoel Bney Zalafe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/8/2022
GameHapoel Bney Faradis - Hapoel Kfar Kana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/8/2022
GameHapoel Migdal Haemeq - Maccabi Tamra
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/8/2022
GameSport club Tira - Sports Club Tzeirey Kafr Kanna
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/8/2022
GameHapoel Irony Hertzelia - Maccabi Zur Shalom
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/8/2022
GameHapoel Bney Arara Ara - Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/8/2022
GameIroni Nesher - F.c.hayfa Robi Shapira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/11/2022
GameFootball Club Youth Taybe - Ironi Nesher
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/11/2022
GameF.c.hayfa Robi Shapira - Hapoel Bney Arara Ara
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/11/2022
GameHapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye - Hapoel Irony Hertzelia
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/11/2022
GameMaccabi Zur Shalom - Sport club Tira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/11/2022
GameSports Club Tzeirey Kafr Kanna - Hapoel Migdal Haemeq
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/11/2022
GameMaccabi Tamra - Hapoel Kfar Kana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/11/2022
GameHapoel Bney Faradis - Hapoek Caucab
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/11/2022
GameHapoel Icsal Imad - Hapoel Bney Zalafe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/11/2022
GameIrony Tiberias - Hapoel Bueine
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/18/2022
GameIrony Tiberias - Football Club Youth Taybe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/18/2022
GameHapoel Bueine - Hapoel Bney Zalafe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/18/2022
GameHapoel Icsal Imad - Hapoel Bney Faradis
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/18/2022
GameHapoek Caucab - Maccabi Tamra
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/18/2022
GameHapoel Kfar Kana - Sports Club Tzeirey Kafr Kanna
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/18/2022
GameHapoel Migdal Haemeq - Maccabi Zur Shalom
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/18/2022
GameSport club Tira - Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/18/2022
GameHapoel Irony Hertzelia - F.c.hayfa Robi Shapira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/18/2022
GameHapoel Bney Arara Ara - Ironi Nesher
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/25/2022
GameIroni Nesher - Hapoel Irony Hertzelia
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/25/2022
GameF.c.hayfa Robi Shapira - Sport club Tira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/25/2022
GameHapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye - Hapoel Migdal Haemeq
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/25/2022
GameMaccabi Zur Shalom - Hapoel Kfar Kana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/25/2022
GameSports Club Tzeirey Kafr Kanna - Hapoek Caucab
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/25/2022
GameMaccabi Tamra - Hapoel Icsal Imad
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/25/2022
GameHapoel Bney Faradis - Hapoel Bueine
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/25/2022
GameHapoel Bney Zalafe - Irony Tiberias
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/26/2022
GameFootball Club Youth Taybe - Hapoel Bney Arara Ara
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/29/2022
GameHapoel Bney Zalafe - Football Club Youth Taybe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/29/2022
GameIrony Tiberias - Hapoel Bney Faradis
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/29/2022
GameHapoel Bueine - Maccabi Tamra
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/29/2022
GameHapoel Icsal Imad - Sports Club Tzeirey Kafr Kanna
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/29/2022
GameHapoek Caucab - Maccabi Zur Shalom
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/29/2022
GameHapoel Kfar Kana - Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/29/2022
GameHapoel Migdal Haemeq - F.c.hayfa Robi Shapira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/29/2022
GameSport club Tira - Ironi Nesher
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date3/29/2022
GameHapoel Irony Hertzelia - Hapoel Bney Arara Ara
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/1/2022
GameFootball Club Youth Taybe - Hapoel Irony Hertzelia
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/1/2022
GameHapoel Bney Arara Ara - Sport club Tira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/1/2022
GameIroni Nesher - Hapoel Migdal Haemeq
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/1/2022
GameF.c.hayfa Robi Shapira - Hapoel Kfar Kana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/1/2022
GameMaccabi Zur Shalom - Hapoel Icsal Imad
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/1/2022
GameSports Club Tzeirey Kafr Kanna - Hapoel Bueine
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/1/2022
GameMaccabi Tamra - Irony Tiberias
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/1/2022
GameHapoel Bney Faradis - Hapoel Bney Zalafe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/2/2022
GameHapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye - Hapoek Caucab
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/8/2022
GameHapoel Bney Faradis - Football Club Youth Taybe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/8/2022
GameHapoel Bney Zalafe - Maccabi Tamra
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/8/2022
GameIrony Tiberias - Sports Club Tzeirey Kafr Kanna
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/8/2022
GameHapoel Bueine - Maccabi Zur Shalom
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/8/2022
GameHapoek Caucab - F.c.hayfa Robi Shapira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/8/2022
GameHapoel Kfar Kana - Ironi Nesher
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/8/2022
GameHapoel Migdal Haemeq - Hapoel Bney Arara Ara
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/8/2022
GameSport club Tira - Hapoel Irony Hertzelia
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/9/2022
GameHapoel Icsal Imad - Hapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/13/2022
GameFootball Club Youth Taybe - Sport club Tira
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/13/2022
GameHapoel Irony Hertzelia - Hapoel Migdal Haemeq
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/13/2022
GameHapoel Bney Arara Ara - Hapoel Kfar Kana
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/13/2022
GameIroni Nesher - Hapoek Caucab
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/13/2022
GameF.c.hayfa Robi Shapira - Hapoel Icsal Imad
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/13/2022
GameHapoel Ironi Baqa Al Gharbiyye - Hapoel Bueine
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/13/2022
GameMaccabi Zur Shalom - Irony Tiberias
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/13/2022
GameSports Club Tzeirey Kafr Kanna - Hapoel Bney Zalafe
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set
Date4/13/2022
GameMaccabi Tamra - Hapoel Bney Faradis
Stadium
Time12:00 AM
Resultnot set