z-אולם ספורט מידטאון ת"א

  • Address:Tel Aviv-Yafo


Google map, Address:Tel Aviv-Yafo