Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי בני אבו סנאן

בוגרים 2019/2020מכבי בני אבו סנאן

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקמכבי בני אבו סנאן - מכבי בני ג'דידה מכר
סבב 1
מחזור1
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסעב וליד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדרויש מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמסאלחה לואי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקיס ביאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקמכבי בני אבו סנאן - הפועל איחוד בני סמיע
סבב 1
מחזור3
תאריך12/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנג'אר עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדרויש מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםביבאר ואאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמסאלחה לואי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקמכבי בני אבו סנאן - הפועל בני דיר אל אסד
סבב 1
מחזור4
תאריך19/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקמכבי בני אבו סנאן - הפועל דיר חנא
סבב 1
מחזור6
תאריך02/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדרויש אבראהים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקמכבי אחווה שעב - מכבי בני אבו סנאן
סבב 1
מחזור7
תאריך09/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדרויש מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחיר ענאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמושלב מימון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקמכבי בני אבו סנאן - הפועל נהריה
סבב 1
מחזור8
תאריך03/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקהפועל עירוני כרמיאל - מכבי בני אבו סנאן
סבב 1
מחזור9
תאריך07/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםחיר ענאן
ניקוד-3
תיאורצהוב שני
שםסאלח וופיק
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםסאלח אמין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדרויש אבראהים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסאלח נביל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסעב וליד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסאלח וופיק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקמכבי בני אבו סנאן - הפועל שלומי
סבב 1
מחזור10
תאריך13/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםדרויש מוחמד
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםקטישיה נימר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדרויש מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקהפועל תרשיחא - מכבי בני אבו סנאן
סבב 1
מחזור11
תאריך21/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחיר ענאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאחמד עוביידה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקמכבי בני אבו סנאן - הפועל מועדון כדורגל עירוני צפת
סבב 1
מחזור12
תאריך27/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםדרויש אבראהים
ניקוד-2
תיאורצהוב שני
שםדרויש מחמוד
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםסעב וליד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאחמד איהאב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסאלח נביל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדרויש מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדרויש אבראהים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקהפועל בני בענה - מכבי בני אבו סנאן
סבב 1
מחזור13
תאריך04/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבריק מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרזוק מועאד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקמכבי בני ג'דידה מכר - מכבי בני אבו סנאן
סבב 2
מחזור14
תאריך11/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדרויש מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמושלב מימון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקהפועל איחוד בני סמיע - מכבי בני אבו סנאן
סבב 2
מחזור16
תאריך25/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמסאלחה לואי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאחמד עוביידה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקהפועל בני דיר אל אסד - מכבי בני אבו סנאן
סבב 2
מחזור17
תאריך01/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקהפועל דיר חנא - מכבי בני אבו סנאן
סבב 2
מחזור19
תאריך15/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרזוק מועאד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקמכבי בני אבו סנאן - מכבי אחווה שעב
סבב 2
מחזור20
תאריך22/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסאלח נביל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרזוק מועאד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסאלח אמין
ניקוד-1
תיאורהתפרעות אוהדים [20טו]
שםמכבי בני אבו סנאן
ניקוד-20
תיאורהתפרצות לשדה המשחק [20יא]
שםמכבי בני אבו סנאן
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקהפועל נהריה - מכבי בני אבו סנאן
סבב 2
מחזור21
תאריך28/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאחמד איהאב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדרויש מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמושלב מימון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' גליל עליון
שם משחקמכבי בני אבו סנאן - הפועל עירוני כרמיאל
סבב 2
מחזור22
תאריך07/03/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאחמד איהאב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסאלח אמין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמושלב מימון
ניקוד-1