Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מועדון כדורגל אולמות אשקלון

בוגרים 2018/2019מועדון כדורגל אולמות אשקלון

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א אקדמית ת"א יפו - מועדון כדורגל אולמות אשקלון
סבב 1
מחזור1
תאריך25/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםוייס מאיר
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאבוחצירה גד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקמועדון כדורגל אולמות אשקלון - אס"א מכללת אלקאסמי
סבב 1
מחזור2
תאריך02/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת ספיר - מועדון כדורגל אולמות אשקלון
סבב 1
מחזור4
תאריך13/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאיפרגן מאור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקמועדון כדורגל אולמות אשקלון - אס"א מכללת חולון HIT
סבב 1
מחזור5
תאריך23/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקמועדון כדורגל אולמות אשקלון - אס"א מכללת אשקלון
סבב 1
מחזור7
תאריך06/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקמועדון כדורגל אולמות אשקלון - אס"א אקדמית ת"א יפו
סבב 2
מחזור8
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוקנין עזר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמכלוף יוסי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת אלקאסמי - מועדון כדורגל אולמות אשקלון
סבב 2
מחזור9
תאריך05/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקמועדון כדורגל אולמות אשקלון - אס"א מכללת ספיר
סבב 2
מחזור11
תאריך12/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת אשקלון - מועדון כדורגל אולמות אשקלון
סבב 2
מחזור14
תאריך15/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמכלוף יוסי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת חולון HIT - מועדון כדורגל אולמות אשקלון
סבב 2
מחזור12
תאריך19/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30