Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בני יהודה תל אביב

בוגרים 2018/2019בני יהודה תל אביב

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבני יהודה תל אביב - אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'
סבב 1
מחזור1
תאריך14/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםהרוש יעל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות עירוני מודיעין - בני יהודה תל אביב
סבב 1
מחזור2
תאריך28/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבני יהודה תל אביב - בנות מיטב תל אביב
סבב 1
מחזור5
תאריך09/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבני יהודה תל אביב - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 1
מחזור4
תאריך16/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל רעננה 2
סבב 1
מחזור6
תאריך30/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור7
תאריך20/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקהפועל באר שבע 2 - בני יהודה תל אביב
סבב 1
מחזור3
תאריך27/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקאגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב' - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור8
תאריך24/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבני יהודה תל אביב - בנות עירוני מודיעין
סבב 2
מחזור9
תאריך10/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל באר שבע 2
סבב 2
מחזור10
תאריך07/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור12
תאריך14/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור11
תאריך21/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקהפועל רעננה 2 - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור13
תאריך28/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקהפועל בנות עראבה - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור14
תאריך12/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקאגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב' - בני יהודה תל אביב
סבב 5
מחזור15
תאריך26/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבני יהודה תל אביב - בנות עירוני מודיעין
סבב 5
מחזור16
תאריך02/06/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוהב ורד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - בני יהודה תל אביב
סבב 5
מחזור17
תאריך10/06/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל בנות עראבה
סבב 5
מחזור19
תאריך30/06/19
תיאוראי הופעה למשחק [20א]
שםבני יהודה תל אביב
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל בנות עראבה
סבב 5
מחזור19
תאריך30/06/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30