Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בני טירה

בוגרים 2019/2020בני טירה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני טירה - בית"ר מועצה איזורית שומרון
סבב 1
מחזור1
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבשארה מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמנסור איוב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחאסקיה אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקמועדון כדורגל צעירי טירה - בני טירה
סבב 1
מחזור2
תאריך05/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחמדאן דיאב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדילה אימאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבשארה סאמר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחופאש מועד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדילה סארי
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםחמדאן דיאב
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני טירה - מכבי עירוני כפר יונה
סבב 1
מחזור3
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפדילה אימאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבשארה סאמר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחופאש מועד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדילה סארי
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםפדילה סארי
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקמכבי השרון נתניה ויקטור עטיה - בני טירה
סבב 1
מחזור4
תאריך15/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחאסקיה אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני טירה - מכבי גבעת שמואל
סבב 1
מחזור5
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפדילה סארי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקמועדון כדורגל כפר קאסם ניבראס - בני טירה
סבב 1
מחזור6
תאריך26/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני טירה - מועדון ספורט נתניה קולט כהן
סבב 1
מחזור7
תאריך01/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםבר דוד איתי
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםסעדה אבישי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמנסור איוב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדילה אימאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - בני טירה
סבב 1
מחזור8
תאריך09/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחסן זוהר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסעדה אבישי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבשארה סאמר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכותה עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני הרצליה - בני טירה
סבב 1
מחזור9
תאריך22/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפדילה אימאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבר דוד איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטובי אוראל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדילה תאמר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקמועדון כדורגל בני רעננה - בני טירה
סבב 1
מחזור10
תאריך29/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעבדאלחי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחאסקיה אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקהפועל אורנית עירוני עידו אגוזי - בני טירה
סבב 1
מחזור11
תאריך06/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבוסעדה עדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבר דוד איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחאסקיה אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני טירה - מועדון כדורגל עירוני אריאל
סבב 1
מחזור12
תאריך13/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבוסעדה עדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעבדאלחי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגרה מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקמועדון ספורטינג תל אביב - בני טירה
סבב 1
מחזור13
תאריך21/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםחופאש מועד
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםטובי אוראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני טירה - הפועל פרדסייה נועם
סבב 1
מחזור14
תאריך31/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבוסעדה עדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבר דוד איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטובי אוראל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעבדאלחי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכותה עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסמארה מחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחאסקיה אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבית"ר טוברוק - בני טירה
סבב 1
מחזור15
תאריך03/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטובי אוראל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמנסור רביע
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבית"ר מועצה איזורית שומרון - בני טירה
סבב 2
מחזור16
תאריך14/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני טירה - מועדון כדורגל צעירי טירה
סבב 2
מחזור17
תאריך18/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאבוסעדה עדי
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםבר דוד איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעבדאלחי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדילה סארי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקמכבי עירוני כפר יונה - בני טירה
סבב 2
מחזור18
תאריך28/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםכותה עומר
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי ספורטיבית [19ג]
שםכותה עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדילה סארי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמנסור איוב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמנסור רביע
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני טירה - מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה
סבב 2
מחזור19
תאריך31/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמנסור איוב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקאסם מואמן
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםקאסם מואמן
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקמכבי גבעת שמואל - בני טירה
סבב 2
מחזור20
תאריך08/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבוסעדה עדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטובי אוראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני טירה - מועדון כדורגל כפר קאסם ניבראס
סבב 2
מחזור21
תאריך14/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבוסעדה עדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטובי אוראל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדילה סארי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקאסם מואמן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקמועדון ספורט נתניה קולט כהן - בני טירה
סבב 2
מחזור22
תאריך21/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבוסעדה עדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדילה סארי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמנסור איוב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני טירה - הפועל ג'לג'וליה
סבב 2
מחזור23
תאריך28/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני טירה - בני הרצליה
סבב 2
מחזור24
תאריך04/03/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםפדילה סארי
ניקוד-3
תיאוראיום [19ד1]
שםפדילה סארי
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםפדילה סארי
ניקוד-3
תיאורהפרת סדר [19ט]
שםפדילה סארי
ניקוד-10
תיאורצהוב
שםאבוסעדה עדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדילה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמנסור רביע
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקאסם סאם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' שרון
שם משחקבני טירה - מועדון כדורגל בני רעננה
סבב 2
מחזור25
תאריך06/03/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאבוסעדה עדי
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםפדילה אימאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקאסם מואמן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדילה תאמר
ניקוד-1