Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל אלבטוף

בוגרים 2018/2019הפועל אלבטוף

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמכבי גבעת אולגה - הפועל אלבטוף
סבב 1
מחזור1
תאריך05/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - הפועל עין סהלה
סבב 1
מחזור2
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו חמד ת'איר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאחמד חג'ירי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמועדון ספורט כפר כמא - הפועל אלבטוף
סבב 1
מחזור4
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםעפאן עבדאללה
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםפואז ראיף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאחמד חג'ירי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעפאן עבדאללה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמכבי עירוני אום אל פאחם - הפועל אלבטוף
סבב 1
מחזור5
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפלאח אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאסעד מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 1
מחזור6
תאריך09/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאסעיד אסלאם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - בני מושריפה ביאדה
סבב 1
מחזור7
תאריך17/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרחאל עבדללה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעפאן עבדאללה
ניקוד-1
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםהפועל אלבטוף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר - הפועל אלבטוף
סבב 1
מחזור8
תאריך30/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקייס רביע
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו חוסיין חאלד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעפאן עבדאללה
ניקוד-1
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםפלאח מוחמד
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמכבי אחי ערערה עארה - הפועל אלבטוף
סבב 1
מחזור9
תאריך08/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקאיחוד צעירי איכסל סמיר - הפועל אלבטוף
סבב 1
מחזור10
תאריך14/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאסעד מוחמד
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםרחאל עבדללה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקייס רביע
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאסעד מוחמד
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםאסעד מוחמד
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםפלאח מוהנד
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - בית"ר אום אל פאחם
סבב 1
מחזור11
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנסאר גאזי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרחאל מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשאהין נדים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבית"ר עין מאהל - הפועל אלבטוף
סבב 1
מחזור12
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרחאל עבדללה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - מכבי גבעת אולגה
סבב 2
מחזור14
תאריך11/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרחאל חסן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל עין סהלה - הפועל אלבטוף
סבב 2
מחזור15
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרחאל עבדללה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו חמד ת'איר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרחאל מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - מועדון ספורט כפר כמא
סבב 2
מחזור17
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםפלאח נור
ניקוד-3
תיאורצהוב שני
שםשאהין נדים
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםאסעד מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרחאל עבדללה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאסעיד אסלאם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשאהין נדים
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםשאהין נדים
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםפלאח נור
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - מכבי עירוני אום אל פאחם
סבב 2
מחזור18
תאריך09/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעפאן עבדאללה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפואז אנס
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - הפועל אלבטוף
סבב 2
מחזור19
תאריך19/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרחאל אבראהים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנסאר גאזי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפואז אנס
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - הפועל אלבטוף
סבב 2
מחזור20
תאריך23/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשאהין נדים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - מועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר
סבב 2
מחזור21
תאריך01/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםרחאל עבדללה
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםקייס רביע
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרחאל אבראהים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרחאל חסן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרחאל עבדללה
ניקוד-1
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםרחאל עבדללה
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - מכבי אחי ערערה עארה
סבב 2
מחזור22
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - איחוד צעירי איכסל סמיר
סבב 2
מחזור23
תאריך15/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחוסיין יוסף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבית"ר אום אל פאחם - הפועל אלבטוף
סבב 2
מחזור24
תאריך23/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרחאל חסן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו חמד ת'איר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחוסיין יוסף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרחאל מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשאהין נדים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - בית"ר עין מאהל
סבב 2
מחזור25
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30