Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מועדון ספורט רמלה

בוגרים 2019/2020מועדון ספורט רמלה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה - בית"ר גן יבנה
סבב 1
מחזור1
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה - מועדון כדורגל ירושלים
סבב 1
מחזור3
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוודהווקר שלו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה - מועדון ספורט ראשון לציון
סבב 1
מחזור5
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרביה דניל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - מועדון ספורט רמלה
סבב 1
מחזור2
תאריך22/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסגל ליאור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו גנים יוסף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל רמלה - מועדון ספורט רמלה
סבב 1
מחזור6
תאריך25/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה - בית"ר גבעת זאב שבי
סבב 1
מחזור4
תאריך28/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםימין עוז
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה - מועדון כדורגל צעירי לוד
סבב 1
מחזור7
תאריך04/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקינן שירן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיעקב עומרי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשלי בר שמעון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקבני יצ'אלאל רחובות - מועדון ספורט רמלה
סבב 1
מחזור8
תאריך08/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרביה דניל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאזולאי אלעדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו גנים יוסף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםימין עוז
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה - בית"ר אשדוד
סבב 1
מחזור9
תאריך23/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרביה דניל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו גנים יוסף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםימין עוז
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה - בית"ר גדרה
סבב 1
מחזור10
תאריך29/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדרעי הראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה - מועדון כדורגל אשדוד סיטי
סבב 1
מחזור11
תאריך06/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30