Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בנות נתניה

נוער 2017/2018בנות נתניה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבנות נתניה - בית"ר בנות כפר כנא
סבב 1
מחזור2
תאריך09/11/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - בנות נתניה
סבב 1
מחזור3
תאריך13/11/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמכבי צור שלום ביאליק - בנות נתניה
סבב 1
מחזור1
תאריך14/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבנות נתניה - איחוד בנות מג'דל כרום
סבב 1
מחזור6
תאריך17/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל איחוד בנות אעבלין - בנות נתניה
סבב 1
מחזור5
תאריך19/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבנות נתניה - מכבי עירוני בנות יפיע
סבב 1
מחזור4
תאריך28/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות נחף - בנות נתניה
סבב 1
מחזור7
תאריך31/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבנות נתניה - מכבי כשרונות חדרה
סבב 1
מחזור8
תאריך14/01/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםאיפרגן שרון
ניקוד-7
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםבנות נתניה
ניקוד-7
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבנות נתניה - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור9
תאריך07/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבנות נתניה - מכבי צור שלום ביאליק
סבב 2
מחזור10
תאריך11/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבנות נתניה - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 2
מחזור12
תאריך04/03/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבית"ר בנות כפר כנא - בנות נתניה
סבב 2
מחזור11
תאריך27/03/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםבנות נתניה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקאיחוד בנות מג'דל כרום - בנות נתניה
סבב 2
מחזור15
תאריך03/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםבנות נתניה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבנות נתניה - הפועל איחוד בנות אעבלין
סבב 2
מחזור14
תאריך10/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבנות נתניה - הפועל בנות נחף
סבב 2
מחזור16
תאריך01/05/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמכבי עירוני בנות יפיע - בנות נתניה
סבב 2
מחזור13
תאריך06/05/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמכבי כשרונות חדרה - בנות נתניה
סבב 2
מחזור17
תאריך13/05/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות עראבה - בנות נתניה
סבב 2
מחזור18
תאריך27/05/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםישראל שלי
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםכהן סקלי משי
ניקוד-1