Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'

בוגרים 2018/2019אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבני יהודה תל אביב - אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'
סבב 1
מחזור1
תאריך14/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'
סבב 1
מחזור4
תאריך25/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקאגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב' - בנות עירוני מודיעין
סבב 1
מחזור5
תאריך09/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקהפועל באר שבע 2 - אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'
סבב 1
מחזור6
תאריך30/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקאגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב' - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 1
מחזור7
תאריך13/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקאגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב' - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור3
תאריך07/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקאגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב' - הפועל רעננה 2
סבב 1
מחזור2
תאריך10/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקאגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב' - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור8
תאריך24/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקהפועל רעננה 2 - אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'
סבב 2
מחזור9
תאריך10/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקהפועל בנות עראבה - אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'
סבב 2
מחזור10
תאריך24/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקאגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב' - בנות מיטב תל אביב
סבב 2
מחזור11
תאריך31/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות עירוני מודיעין - אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'
סבב 2
מחזור12
תאריך14/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקאגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב' - הפועל באר שבע 2
סבב 2
מחזור13
תאריך28/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'
סבב 2
מחזור14
תאריך12/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקאגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב' - בני יהודה תל אביב
סבב 5
מחזור15
תאריך26/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'
סבב 5
מחזור19
תאריך02/06/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקהפועל בנות עראבה - אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'
סבב 5
מחזור16
תאריך10/06/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקאגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב' - בנות עירוני מודיעין
סבב 5
מחזור18
תאריך23/06/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30