Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל מרמורק רחובות חיים

נערים ב 2019/2020הפועל מרמורק רחובות חיים

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - אגודת ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור1
תאריך24/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 1
מחזור2
תאריך02/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן יהל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל מזכרת בתיה - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור3
תאריך04/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדיין משה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור4
תאריך15/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנאור זיו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעמרמי לירן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מועדון כדורגל מכבי אשקלון
סבב 1
מחזור5
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדיין משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאוחנה לידור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקעירוני בית שמש - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור6
תאריך25/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מועדון כדורגל מכבי אשדוד
סבב 1
מחזור7
תאריך01/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקבית"ר אשדוד - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור8
תאריך08/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבכר יהונתן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוובו אור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - הפועל בני לוד רכבת
סבב 1
מחזור9
תאריך03/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחיון יונתן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור10
תאריך14/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוובו אור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל ע.ס.אבו גוש מבשרת ציון - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור11
תאריך25/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדיין משה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מכבי יבנה
סבב 1
מחזור12
תאריך30/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפדלון אור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל עירוני גדרה - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור13
תאריך06/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחיון יונתן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדלון אור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבכר יהונתן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור14
תאריך19/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור15
תאריך24/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעותמי סהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מועדון כדורגל מזכרת בתיה
סבב 2
מחזור16
תאריך05/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחיון יונתן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 2
מחזור17
תאריך11/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי נדב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל מכבי אשקלון - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור18
תאריך14/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםדיין משה
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםהירבשי איים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעמרמי לירן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוובו אור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפנחס שחר
ניקוד-1
תיאורפגיעה בשחקן יריב [19ב]
שםדיין משה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - עירוני בית שמש
סבב 2
מחזור19
תאריך25/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוובו אור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל מכבי אשדוד - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור20
תאריך07/03/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן יהל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוובו אור
ניקוד-1