Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד

נערים ב 2019/2020מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקבית"ר אשדוד - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 1
מחזור1
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - הפועל בני לוד רכבת
סבב 1
מחזור2
תאריך26/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 1
מחזור3
תאריך04/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחן אורי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבלטה אילן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור4
תאריך15/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגל טטרואשווילי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי יבנה - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 1
מחזור5
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגל טטרואשווילי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחן אורי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמלסה לירן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאוחיון אסף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדרויש רם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - הפועל עירוני גדרה
סבב 1
מחזור6
תאריך27/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאוחיון ליאור
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 1
מחזור7
תאריך02/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעשור ליאור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלפסי רום אליהו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 1
מחזור8
תאריך09/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבורוכוב לאון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל מזכרת בתיה - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 1
מחזור9
תאריך29/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - הפועל ע.ס.אבו גוש מבשרת ציון
סבב 1
מחזור10
תאריך14/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםעשור ליאור
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - מועדון כדורגל מכבי אשקלון
סבב 1
מחזור11
תאריך21/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםבורוכוב לאון
ניקוד-3
תיאוראדום
שםחן אורי
ניקוד-3
תיאוראדום
שםדן ירון
ניקוד-3
תיאורהתפרעות, תגרה ותקיפה [20י]
שםמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
ניקוד-10
תיאורהשתתפות בקטטה [19ח]
שםבורוכוב לאון
ניקוד-10
תיאורהשתתפות בקטטה [19ח]
שםחן אורי
ניקוד-10
תיאורהשתתפות בקטטה [19ח]
שםדן ירון
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקעירוני בית שמש - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 1
מחזור12
תאריך01/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - מועדון כדורגל מכבי אשדוד
סבב 1
מחזור13
תאריך04/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבלטה אילן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - בית"ר אשדוד
סבב 2
מחזור14
תאריך18/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםמלסה לירן
ניקוד-3
תיאוראדום
שםווקנין אליאל
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםמלסה לירן
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל בני לוד רכבת - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 2
מחזור15
תאריך24/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםליזלם ליאור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - מכבי שעריים רחובות
סבב 2
מחזור16
תאריך01/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 2
מחזור17
תאריך11/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - מכבי יבנה
סבב 2
מחזור18
תאריך15/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגל טטרואשווילי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל עירוני גדרה - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 2
מחזור19
תאריך29/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעשור ליאור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - אגודת ספורט אשדוד
סבב 2
מחזור20
תאריך07/03/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמלסה לירן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבלטה אילן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםליזלם ליאור
ניקוד-1