Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה אגודת ספורט אשדוד

נוער 2019/2020אגודת ספורט אשדוד

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - הפועל בני לוד רכבת
סבב 1
מחזור1
תאריך14/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאספה אסאלפה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקהפועל הוד השרון - אגודת ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור2
תאריך21/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעג'מי אברהם אליהו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - אגודת ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור3
תאריך28/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםצקול יניב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמאילוב לוטן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - הפועל חולון צפרירים מא
סבב 1
מחזור4
תאריך05/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשמאילוב לוטן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקעירוני קרית גת - אגודת ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור5
תאריך12/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאורטוב מתן
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםליגעלם אביאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמאילוב לוטן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - עוצמה מועדון כדורגל חולון
סבב 1
מחזור6
תאריך19/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםברוך יהונתן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאספה אסאלפה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמאילוב לוטן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקמכבי שוהם - אגודת ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור7
תאריך27/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםצקול יניב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםברוך יהונתן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - שמשון בני טייבה
סבב 1
מחזור8
תאריך02/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביטון רון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעמוס אפיק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - אגודת ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור9
תאריך08/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאזולאי אפק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעמוס אפיק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - הפועל מחנה יהודה אברהם בן דוד
סבב 1
מחזור10
תאריך30/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםברוך יהונתן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםצדיק דויד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזרובבל אביאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקאגודת ספורט רמת אליהו בני ספיר - אגודת ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור11
תאריך12/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - הפועל כפר קאסם שועאע
סבב 1
מחזור12
תאריך21/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםברנשטיין דין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקהכח מכבי עמידר רמת גן "לופא" קדוש - אגודת ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור13
תאריך28/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקהפועל בני לוד רכבת - אגודת ספורט אשדוד
סבב 2
מחזור14
תאריך14/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםצקול יניב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - הפועל הוד השרון
סבב 2
מחזור15
תאריך18/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםצקול יניב
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםליגעלם אביאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאזולאי אפק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםצקול יניב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 2
מחזור16
תאריך25/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביטון רון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבייה חיים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאברהם מתן סימן טוב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקהפועל חולון צפרירים מא - אגודת ספורט אשדוד
סבב 2
מחזור17
תאריך01/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאזולאי אפק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםביטון רון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדמקה יורם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - עירוני קרית גת
סבב 2
מחזור18
תאריך08/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםצקול יניב
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםדמקה יורם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמולועלם ישראל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםצקול יניב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקעוצמה מועדון כדורגל חולון - אגודת ספורט אשדוד
סבב 2
מחזור19
תאריך15/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - מכבי שוהם
סבב 2
מחזור20
תאריך29/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקנינקה יובל יהודה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאספה אסאלפה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזרובבל אביאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקשמשון בני טייבה - אגודת ספורט אשדוד
סבב 2
מחזור21
תאריך07/03/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30