Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל הרצליה עירוני מערב

נערים ג 2018/2019הפועל הרצליה עירוני מערב

תחרות הקבוצה ההוגנת

תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםהפועל הרצליה עירוני מערב
ניקוד-1
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםמריומה איילון
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - הפועל ניר רמת השרון מרכז
סבב 1
מחזור1
תאריך21/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםהפועל הרצליה עירוני מערב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקמועדון ספורט כפר קאסם - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 1
מחזור2
תאריך28/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםהוכמן אילון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטבצ'ניקוב אלכסנדר
ניקוד-1
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםהפועל הרצליה עירוני מערב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקמכבי עירוני בת ים 1 - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 1
מחזור3
תאריך02/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםהיב כהן אופק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדאבוש אורי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבני יהוד - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 1
מחזור4
תאריך05/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטבצ'ניקוב אלכסנדר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - עוצמה מועדון כדורגל חולון
סבב 1
מחזור5
תאריך12/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאופק סהר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסימינוביץ ליאור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל אורנית - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 1
מחזור6
תאריך19/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאופק סהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - מכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי
סבב 1
מחזור7
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםהפועל הרצליה עירוני מערב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקמועדון ספורט טירה - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 1
מחזור8
תאריך02/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - מועדון כדורגל גני תקווה
סבב 1
מחזור9
תאריך10/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבדש הראל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמדרר סיון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר רמת גן - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 1
מחזור10
תאריך30/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלבק סתיו
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםגל אושר יעקב
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - מועדון כדורגל חולון ירמיהו
סבב 1
מחזור11
תאריך09/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבדש הראל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסלומון עידן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון
סבב 1
מחזור12
תאריך21/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל מחנה יהודה - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 1
מחזור13
תאריך26/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 1
מחזור15
תאריך11/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל ניר רמת השרון מרכז - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 2
מחזור16
תאריך18/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשרף דניאל יוסף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאמודי אריאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - מועדון ספורט כפר קאסם
סבב 2
מחזור17
תאריך25/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - מכבי עירוני בת ים 1
סבב 2
מחזור18
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלבק סתיו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - בני יהוד
סבב 2
מחזור19
תאריך09/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקעוצמה מועדון כדורגל חולון - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 2
מחזור20
תאריך20/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - הפועל אורנית
סבב 2
מחזור21
תאריך04/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםהלל ליים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקמכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 2
מחזור22
תאריך13/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - מועדון ספורט טירה
סבב 2
מחזור23
תאריך15/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתפרעות, תגרה ותקיפה [20י]
שםהפועל הרצליה עירוני מערב
ניקוד-10
תיאורהתפרצות לשדה המשחק [20יא]
שםהפועל הרצליה עירוני מערב
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקמועדון כדורגל גני תקווה - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 2
מחזור24
תאריך22/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםהלל ליים
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאופק סהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - בית"ר רמת גן
סבב 2
מחזור25
תאריך01/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקמועדון כדורגל חולון ירמיהו - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 2
מחזור26
תאריך08/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדויטש שגיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 2
מחזור27
תאריך12/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבדש הראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - הפועל מחנה יהודה
סבב 2
מחזור28
תאריך27/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסולימן שלו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 2
מחזור30
תאריך10/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבדש הראל
ניקוד-1