Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה אס"א מכללת אשקלון

בוגרים 2018/2019אס"א מכללת אשקלון

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת אשקלון - אס"א מכללת חולון HIT
סבב 1
מחזור1
תאריך26/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחנון רוני
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמשון טום
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת אשקלון - אס"א מכללת ספיר
סבב 1
מחזור3
תאריך09/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםקלבו אייל
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאביגדור שמואל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמשון טום
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחסון שלו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקמועדון כדורגל אולמות אשקלון - אס"א מכללת אשקלון
סבב 1
מחזור7
תאריך06/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחנון רוני
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמשון טום
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת אשקלון - אס"א אקדמית ת"א יפו
סבב 1
מחזור4
תאריך13/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת אלקאסמי - אס"א מכללת אשקלון
סבב 1
מחזור5
תאריך31/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן חיון חן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחנון רוני
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמשון טום
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת ספיר - אס"א מכללת אשקלון
סבב 2
מחזור10
תאריך07/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשמשון טום
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחסון שלו
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםחסון שלו
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א אקדמית ת"א יפו - אס"א מכללת אשקלון
סבב 2
מחזור11
תאריך11/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםחנון רוני
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםקלבו אייל
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםשמשון טום
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת אשקלון - אס"א מכללת אלקאסמי
סבב 2
מחזור12
תאריך06/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת אשקלון - מועדון כדורגל אולמות אשקלון
סבב 2
מחזור14
תאריך15/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסמית שאול
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחסון שלו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת כדורגל באולמות השנייה
שם משחקאס"א מכללת חולון HIT - אס"א מכללת אשקלון
סבב 2
מחזור8
תאריך23/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן חיון חן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדבוגובסקי רביב
ניקוד-1