Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בני מושריפה ביאדה

בוגרים 2018/2019בני מושריפה ביאדה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - מכבי גבעת אולגה
סבב 1
מחזור2
תאריך12/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאגבאריה ראגב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל עין סהלה - בני מושריפה ביאדה
סבב 1
מחזור3
תאריך20/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמחאג'נה מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגבארין יוסף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמועדון ספורט כפר כמא - בני מושריפה ביאדה
סבב 1
מחזור5
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםאגבאריה מוחמד
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםאגבאריה מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמחאג'נה מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבאריה מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - מכבי עירוני אום אל פאחם
סבב 1
מחזור6
תאריך10/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - בני מושריפה ביאדה
סבב 1
מחזור7
תאריך17/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםג'באריין כרם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמחאג'נה מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבאריה ראגב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 1
מחזור8
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחגוג שאדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבאריה אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - מועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר
סבב 1
מחזור9
תאריך11/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםראדי נסים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבריה עבדאללה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמחאג'נה מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבאריה ראגב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמכבי אחי ערערה עארה - בני מושריפה ביאדה
סבב 1
מחזור10
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - איחוד צעירי איכסל סמיר
סבב 1
מחזור11
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםמחאג'נה מחמוד
ניקוד-2
תיאורצהוב שני
שםגבארין מוחמד
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםגבארין יוסף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגבארין מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקרוננברג יריב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבריה עבדאללה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמחאג'נה מחמוד
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםמחאג'נה מחמוד
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבית"ר אום אל פאחם - בני מושריפה ביאדה
סבב 1
מחזור12
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםאגבריה עבדאללה
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםאגבאריה יוסף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקרוננברג יריב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבריה עבדאללה
ניקוד-1
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאגבאריה אחמד
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמכבי גבעת אולגה - בני מושריפה ביאדה
סבב 2
מחזור15
תאריך18/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאגבאריה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבאריה אחמד
ניקוד-1
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםבני מושריפה ביאדה
ניקוד-7
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - בית"ר עין מאהל
סבב 1
מחזור13
תאריך22/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחגוג שאדי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - הפועל עין סהלה
סבב 2
מחזור16
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאגבריה עבדאללה
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאגבאריה אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגבארין עלא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - מועדון ספורט כפר כמא
סבב 2
מחזור18
תאריך09/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאגבאריה יוסף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבאריה מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמכבי עירוני אום אל פאחם - בני מושריפה ביאדה
סבב 2
מחזור19
תאריך18/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאגבריה עבדאללה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבאריה יוסף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - הפועל אלבטוף
סבב 2
מחזור20
תאריך23/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחגוג שאדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'אברין מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'בארין עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - בני מושריפה ביאדה
סבב 2
מחזור21
תאריך05/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגבארין מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבאריה מוסטפא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר - בני מושריפה ביאדה
סבב 2
מחזור22
תאריך08/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגבארין עלא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבאריה ראגב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקאיחוד צעירי איכסל סמיר - בני מושריפה ביאדה
סבב 2
מחזור24
תאריך23/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאגבאריה אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - מכבי אחי ערערה עארה
סבב 2
מחזור23
תאריך26/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - בית"ר אום אל פאחם
סבב 2
מחזור25
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאגבריה עבדאללה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאגבאריה ראגב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבית"ר עין מאהל - בני מושריפה ביאדה
סבב 2
מחזור26
תאריך06/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30