Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בנות מיטב תל אביב

בוגרים 2018/2019בנות מיטב תל אביב

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקהפועל באר שבע 2 - בנות מיטב תל אביב
סבב 1
מחזור1
תאריך14/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - הפועל רעננה 2
סבב 1
מחזור7
תאריך28/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעקיבא שני
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - בנות מיטב תל אביב
סבב 1
מחזור3
תאריך11/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'
סבב 1
מחזור4
תאריך25/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעקיבא שני
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיפרח אורטל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבני יהודה תל אביב - בנות מיטב תל אביב
סבב 1
מחזור5
תאריך09/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות עירוני מודיעין - בנות מיטב תל אביב
סבב 1
מחזור6
תאריך30/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםיפרח אורטל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםברדוגו בקי רבקה בת-אל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור2
תאריך10/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - הפועל באר שבע 2
סבב 2
מחזור8
תאריך24/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקהפועל בנות עראבה - בנות מיטב תל אביב
סבב 2
מחזור9
תאריך10/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקאגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב' - בנות מיטב תל אביב
סבב 2
מחזור11
תאריך31/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 2
מחזור10
תאריך07/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור12
תאריך14/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - בנות עירוני מודיעין
סבב 2
מחזור13
תאריך28/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקהפועל רעננה 2 - בנות מיטב תל אביב
סבב 2
מחזור14
תאריך12/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםברודשטיין חנה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות עירוני מודיעין - בנות מיטב תל אביב
סבב 5
מחזור15
תאריך26/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - אגודת ספורט אוניברסיטת ת"א ב'
סבב 5
מחזור19
תאריך02/06/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקבנות מיטב תל אביב - בני יהודה תל אביב
סבב 5
מחזור17
תאריך10/06/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחופי קרן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקהפועל בנות עראבה - בנות מיטב תל אביב
סבב 5
מחזור18
תאריך23/06/19
תיאוראי הופעה למשחק [20א]
שםבנות מיטב תל אביב
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגה ארצית נשים
שם משחקהפועל בנות עראבה - בנות מיטב תל אביב
סבב 5
מחזור18
תאריך23/06/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30