Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי אחווה ירכא

בוגרים 2018/2019מכבי אחווה ירכא

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמועדון כדורגל אלנהדה נצרת - מכבי אחווה ירכא
סבב 1
מחזור1
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנוג'ידאת חאפז
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמוסא ויאם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - מכבי סקציה מעלות תרשיחא
סבב 1
מחזור2
תאריך28/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמיעארי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםואכד סלים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעישאן אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעטאללה עמיד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאסלאן יניב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - עירוני בני כאבול
סבב 1
מחזור3
תאריך06/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנוג'ידאת חאפז
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםואכד סלים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעישאן אחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי בני נחף קאסם - מכבי אחווה ירכא
סבב 1
מחזור4
תאריך15/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםואכד סלים
ניקוד-3
תיאורצהוב שני
שםמרעי ייזן
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםעישאן אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמרעי ייזן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - מועדון ספורט צעירי כפר קנא
סבב 1
מחזור5
תאריך19/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגדיר אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזיאן מאהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמועדון ספורט בני "ממבע" הגולן והגליל - מכבי אחווה ירכא
סבב 1
מחזור6
תאריך26/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי עירוני טמרה - מכבי אחווה ירכא
סבב 1
מחזור8
תאריך09/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - אחי עכו
סבב 1
מחזור9
תאריך13/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמיעארי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו ג'ליל נור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעישאן אחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקבית"ר נהריה - מכבי אחווה ירכא
סבב 1
מחזור10
תאריך16/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשאהין אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשואח האדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו ג'ליל נור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעישאן אחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - איחוד בני מג'דל כרום
סבב 1
מחזור11
תאריך30/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדחלה עלי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - מכבי אחווה ירכא
סבב 1
מחזור12
תאריך11/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשואח האדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעואד מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדחלה עלי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - מועדון כדורגל אחווה כפר מנדא
סבב 1
מחזור13
תאריך14/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאסדי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשאהין אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - מועדון כדורגל אלנהדה נצרת
סבב 2
מחזור16
תאריך04/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשאהין אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדחלה עלי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי סקציה מעלות תרשיחא - מכבי אחווה ירכא
סבב 2
מחזור17
תאריך11/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםנוג'ידאת חאפז
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםמיעארי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאסדי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנוג'ידאת חאפז
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםסלמאן אנוור
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - מועדון כדורגל צעירי טמרה
סבב 1
מחזור15
תאריך15/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמיעארי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעישאן אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעזאם חסן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקעירוני בני כאבול - מכבי אחווה ירכא
סבב 2
מחזור18
תאריך18/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאסדי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנוג'ידאת חאפז
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו טריף בהאא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - מכבי בני נחף קאסם
סבב 2
מחזור19
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנוג'ידאת חאפז
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמועדון ספורט צעירי כפר קנא - מכבי אחווה ירכא
סבב 2
מחזור20
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשאהין אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו ג'ליל נור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזיאן מאהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - מועדון ספורט בני "ממבע" הגולן והגליל
סבב 2
מחזור21
תאריך08/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעואד מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - מכבי עירוני טמרה
סבב 2
מחזור23
תאריך23/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשואח האדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו ג'ליל נור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעזאם חסן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקאחי עכו - מכבי אחווה ירכא
סבב 2
מחזור24
תאריך02/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשואח האדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעואד מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדחלה עלי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - בית"ר נהריה
סבב 2
מחזור25
תאריך08/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמיעארי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעישאן אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזיאן מאהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקאיחוד בני מג'דל כרום - מכבי אחווה ירכא
סבב 2
מחזור26
תאריך15/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו ג'ליל נור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - הפועל בועיינה
סבב 2
מחזור27
תאריך22/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעזאם חסן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכיאל מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמועדון כדורגל אחווה כפר מנדא - מכבי אחווה ירכא
סבב 2
מחזור28
תאריך26/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמיעארי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו חמדה מועתאז
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמועדון כדורגל צעירי טמרה - מכבי אחווה ירכא
סבב 2
מחזור30
תאריך05/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעישאן אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרמאל עמאד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו חמדה מועתאז
ניקוד-1