Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מועדון ספורט עירוני כסייפה

נוער 2018/2019מועדון ספורט עירוני כסייפה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - הפועל רהט
סבב 1
מחזור1
תאריך15/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלדדה מחמוד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי כנות - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור2
תאריך21/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאל דדא בהא הדין
ניקוד-3
תיאוראדום
שםאלסראיעה יחיא
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - מועדון צעירי רהט
סבב 1
מחזור3
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט דימונה צחי - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור4
תאריך05/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאלעמור מוחמד
ניקוד-3
תיאוראדום
שםאבו חמיד מונדר
ניקוד-3
תיאוראיום [19ד1]
שםאלעמור מוחמד
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאלעמור מוחמד
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאל דדא בהא הדין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו עביד באסם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאזברגה ואסים
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםאזברגה ואסים
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור5
תאריך12/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלעמור אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט באר שבע - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור6
תאריך19/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאבו חמיד מונדר
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאבו עביד סאלח
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו חמיד מונדר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - אגודת ספורט אשדוד
סבב 1
מחזור7
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלעמור אמיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון כדורגל הפועל ערערה בנגב - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור9
תאריך10/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםאבו חאמד חארב
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאלעמור אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלסראיעה יחיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - עירוני בית שמש
סבב 1
מחזור11
תאריך10/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגרבוע ואל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו עביד באסם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקבית"ר עירוני מעלה אדומים - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור12
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםגרבוע ואל
ניקוד-3
תיאוראדום
שםאבו עביד באסם
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאבו עביד באסם
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאלעאמור ראיד
ניקוד-3
תיאורפגיעה בשחקן יריב [19ב]
שםגרבוע ואל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלדדה אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאל דדא בהא הדין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - עירוני קרית גת
סבב 1
מחזור14
תאריך05/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאל עמור מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאל דדא בהא הדין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו עביד סאלח
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 2
מחזור16
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעבידאת סאמר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאל דדא בהא הדין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלסראיעה יחיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - מכבי כנות
סבב 2
מחזור17
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקרען סכר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון צעירי רהט - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 2
מחזור18
תאריך03/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - מועדון ספורט דימונה צחי
סבב 2
מחזור19
תאריך08/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - מכבי עירוני שדרות
סבב 2
מחזור20
תאריך15/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו עביד באסם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - מועדון ספורט באר שבע
סבב 2
מחזור21
תאריך10/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 2
מחזור22
תאריך16/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאזברגה ואסים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - מועדון כדורגל הפועל ערערה בנגב
סבב 2
מחזור24
תאריך06/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקעירוני קרית גת - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 2
מחזור29
תאריך22/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאזברגה ואסים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאל דדא בהא הדין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו ארביעה נסים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקעירוני בית שמש - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 2
מחזור26
תאריך29/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלדדה אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו חמיד מונדר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלסראיעה יחיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - בית"ר עירוני מעלה אדומים
סבב 2
מחזור27
תאריך03/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםמועדון ספורט עירוני כסייפה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו עביד באסם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאזברגה ואסים
ניקוד-1