Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל בועיינה

נוער 2019/2020הפועל בועיינה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקהפועל בועיינה - מועדון כדורגל בני ביר אל מכסור
סבב 1
מחזור1
תאריך15/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסלימאן מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקמועדון כדורגל בועיינה נוג'ידאת - הפועל בועיינה
סבב 1
מחזור2
תאריך22/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםחמודה חליל
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםגחאברה עובידה
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםסלימאן בשאר
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקהפועל בועיינה - בית"ר כפר כנא
סבב 1
מחזור3
תאריך28/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסלימאן מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקמועדון ספורט קרית ים רויטל - הפועל בועיינה
סבב 1
מחזור4
תאריך05/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםחמודה מוחמד
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםחליל אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה מוחמד
ניקוד-1
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםחמודה מוחמד
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקמועדון ספורט ג'דידה מכר - הפועל בועיינה
סבב 1
מחזור5
תאריך12/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקהפועל בועיינה - מועדון ספורט צעירי טורעאן
סבב 1
מחזור6
תאריך22/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסולימאן חמזה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחליל אחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקהפועל בני עראבה - הפועל בועיינה
סבב 1
מחזור7
תאריך26/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחליל אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבד אל רחמאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקהפועל בועיינה - מכבי כפר מנדא
סבב 1
מחזור8
תאריך03/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמוראד מחמוד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקמועדון ספורט רשת מתנ"סים טבעון "צו פיוס" - הפועל בועיינה
סבב 1
מחזור9
תאריך15/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקהפועל בועיינה - איחוד בני שפרעם
סבב 1
מחזור10
תאריך07/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקמכבי אחווה שעב - הפועל בועיינה
סבב 1
מחזור13
תאריך28/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקמועדון כדורגל בני ביר אל מכסור - הפועל בועיינה
סבב 2
מחזור14
תאריך04/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקהפועל בועיינה - מועדון כדורגל בועיינה נוג'ידאת
סבב 2
מחזור15
תאריך18/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקהפועל בועיינה - מועדון כדורגל בועיינה נוג'ידאת
סבב 2
מחזור15
תאריך18/01/20
תיאוראי הופעה למשחק [20א]
שםהפועל בועיינה
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקבית"ר כפר כנא - הפועל בועיינה
סבב 2
מחזור16
תאריך25/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקהפועל בועיינה - מועדון ספורט קרית ים רויטל
סבב 2
מחזור17
תאריך01/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחליל אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשעבאן בלאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקהפועל בועיינה - מועדון ספורט ג'דידה מכר
סבב 2
מחזור18
תאריך09/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחמודה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמוראד מחמוד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער צפון
שם משחקמועדון ספורט צעירי טורעאן - הפועל בועיינה
סבב 2
מחזור19
תאריך23/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30