Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל רהט

נערים ב 2018/2019הפועל רהט

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון כדורגל מתנ"ס אופקים "צו פיוס" - הפועל רהט
סבב 1
מחזור1
תאריך26/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלכמלאת סלימאן
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםאלכמלאת סלימאן
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - מועדון כדורגל צעירי נווה מדבר
סבב 1
מחזור2
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - מכבי הבשור
סבב 1
מחזור3
תאריך06/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - מכבי כנות
סבב 1
מחזור4
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמכבי באר שבע "צו פיוס" - הפועל רהט
סבב 1
מחזור5
תאריך19/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו שארב אחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור6
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכמלאת מחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאל עביד סאלם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו מדיגם עבדאללה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - הפועל רהט
סבב 1
מחזור7
תאריך01/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלחמאדי חליל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - מועדון ספורט דימונה צחי "צו פיוס"
סבב 1
מחזור8
תאריך08/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםהפועל רהט
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - מכבי עירוני נתיבות
סבב 1
מחזור9
תאריך29/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלחמאדי חליל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלכמלאת סלימאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו זגילה מחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - הפועל בני לקייה
סבב 1
מחזור10
תאריך18/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל עירוני גדרה "צו פיוס" - הפועל רהט
סבב 1
מחזור12
תאריך28/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - מועדון צעירי רהט
סבב 1
מחזור13
תאריך02/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלכמלאת סלימאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - מועדון כדורגל מתנ"ס אופקים "צו פיוס"
סבב 2
מחזור14
תאריך11/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאלכמלאת סלימאן
ניקוד-3
תיאוראדום
שםאלכמלאת עיד
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםסאנע עאמר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון כדורגל צעירי נווה מדבר - הפועל רהט
סבב 2
מחזור15
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסאנע עאמר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו עדרה בשאר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמכבי הבשור - הפועל רהט
סבב 2
מחזור16
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו זגילה מחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סמור איוב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמכבי כנות - הפועל רהט
סבב 2
מחזור17
תאריך31/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - מכבי באר שבע "צו פיוס"
סבב 2
מחזור18
תאריך08/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - הפועל רהט
סבב 2
מחזור19
תאריך16/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסאנע עאמר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלחמאדי חליל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון צעירי רהט - הפועל רהט
סבב 2
מחזור26
תאריך22/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלחמאדי חליל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכמלאת מחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאל עביד סאלם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - מכבי עירוני שדרות
סבב 2
מחזור20
תאריך05/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלכמלאת סלימאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סמור אוסמה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון ספורט דימונה צחי "צו פיוס" - הפועל רהט
סבב 2
מחזור21
תאריך12/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלכמלאת עיד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו מדיגם עבדאללה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמכבי עירוני נתיבות - הפועל רהט
סבב 2
מחזור22
תאריך15/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכמלאת מחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאל עביד סאלם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל בני לקייה - הפועל רהט
סבב 2
מחזור23
תאריך28/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלכמלאת סלימאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכמלאת מחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - הפועל עירוני גדרה "צו פיוס"
סבב 2
מחזור25
תאריך12/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאבועליון כרם
ניקוד-3
תיאורהפחתת נקודות ליגה
שם
ניקוד-70
תיאורהפרת סדר [19ט]
שםאבו בלאל גאזי
ניקוד-10
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםאבו בלאל גאזי
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאבו שארב אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו עדרה בשאר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו אלחצין מוחמד
ניקוד-1
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםהפועל רהט
ניקוד-7