Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל בנות עראבה

נוער 2017/2018הפועל בנות עראבה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמכבי עירוני בנות יפיע - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור1
תאריך29/10/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות עראבה - הפועל בנות נחף
סבב 1
מחזור4
תאריך19/11/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמכבי כשרונות חדרה - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור5
תאריך26/11/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקאיחוד בנות מג'דל כרום - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור3
תאריך03/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור6
תאריך17/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל איחוד בנות אעבלין - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור2
תאריך26/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקמכבי צור שלום ביאליק - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור7
תאריך31/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעלי סלאם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבית"ר בנות כפר כנא - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור8
תאריך12/01/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנמארנה שימאא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקבנות נתניה - הפועל בנות עראבה
סבב 1
מחזור9
תאריך07/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחוטבא אמל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעלי סלאם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות עראבה - מכבי עירוני בנות יפיע
סבב 2
מחזור10
תאריך11/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות עראבה - איחוד בנות מג'דל כרום
סבב 2
מחזור12
תאריך28/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות נחף - הפועל בנות עראבה
סבב 2
מחזור13
תאריך12/03/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות עראבה - מכבי כשרונות חדרה
סבב 2
מחזור14
תאריך01/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנעאמנה חנין
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםנעאמנה חנין
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות עראבה - הפועל איחוד בנות אעבלין
סבב 2
מחזור11
תאריך13/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנסאר שימאא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשלוש סונדוס
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות עראבה - מועדון ספורט כדורגל הפועל קרית ים
סבב 2
מחזור15
תאריך22/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות עראבה - מכבי צור שלום ביאליק
סבב 2
מחזור16
תאריך29/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות עראבה - בית"ר בנות כפר כנא
סבב 2
מחזור17
תאריך13/05/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםשלוש סונדוס
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםנמארנה שימאא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםח'וטבא סלמה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערות צפון
שם משחקהפועל בנות עראבה - בנות נתניה
סבב 2
מחזור18
תאריך27/05/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםנמארנה שימאא
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםנמארנה שימאא
ניקוד-3