Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין

נערים ג 2018/2019הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - מועדון ספורט שיכון המזרח
סבב 1
מחזור1
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן שושן עמית
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל ע.ס אבו גוש מבשרת ציון - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 1
מחזור2
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגרין רועי נתנאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - עירוני מודיעין 2
סבב 1
מחזור3
תאריך02/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםנימני יניר חי
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםגרין רועי נתנאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - הפועל באר שבע 2
סבב 1
מחזור4
תאריך05/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן דוד אמור ברוך
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - בית"ר גבעת זאב
סבב 1
מחזור5
תאריך12/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - בית"ר עירוני מעלה אדומים
סבב 1
מחזור6
תאריך23/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקאגודת ספורט נורדיה ירושלים - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 1
מחזור8
תאריך05/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 1
מחזור7
תאריך20/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - מועדון כדורגל מכבי אשדוד
סבב 1
מחזור10
תאריך09/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםזיו עילי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל ירושלים דני - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 1
מחזור11
תאריך11/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - הפועל בני לוד רכבת
סבב 1
מחזור12
תאריך21/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפלישתי אייל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 1
מחזור13
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגרין רועי נתנאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - מכבי כנות
סבב 1
מחזור14
תאריך05/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטייאר ליאם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי דילן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל עירוני גדרה - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 1
מחזור15
תאריך15/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקמועדון ספורט שיכון המזרח - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 2
מחזור16
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - הפועל ע.ס אבו גוש מבשרת ציון
סבב 2
מחזור17
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםילמה בן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםירום רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקעירוני מודיעין 2 - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 2
מחזור18
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגרין רועי נתנאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל באר שבע 2 - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 2
מחזור19
תאריך05/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטייאר ליאם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקבית"ר גבעת זאב - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 2
מחזור20
תאריך13/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםזיו עילי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקבית"ר עירוני מעלה אדומים - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 2
מחזור21
תאריך27/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - מכבי שעריים רחובות
סבב 2
מחזור22
תאריך12/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - אגודת ספורט נורדיה ירושלים
סבב 2
מחזור23
תאריך15/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפלישתי יובל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל מכבי אשדוד - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 2
מחזור25
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - הפועל ירושלים דני
סבב 2
מחזור26
תאריך05/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטייאר ליאם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאטיאס נבו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל בני לוד רכבת - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 2
מחזור27
תאריך12/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - אגודת ספורט אשדוד
סבב 2
מחזור28
תאריך27/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםהנדל דורון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקמכבי כנות - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 2
מחזור29
תאריך04/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםטייאר ליאם
ניקוד-3
תיאורהשתתפות בקטטה [19ח]
שםטייאר ליאם
ניקוד-10
תיאורהתפרצות לשדה המשחק [20יא]
שםהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - הפועל עירוני גדרה
סבב 2
מחזור30
תאריך10/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפלישתי אייל
ניקוד-1