Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי פרדס כץ

בוגרים 2019/2020מכבי פרדס כץ

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - מכבי עירוני אור יהודה
סבב 1
מחזור1
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקאגודת ספורט חולון מור - מכבי פרדס כץ
סבב 1
מחזור2
תאריך04/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדוד רן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקופרמן שלומי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - שיכון ותיקים רמת גן
סבב 1
מחזור3
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - אליצור יפו תל אביב
סבב 1
מחזור4
תאריך15/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - אליצור יפו תל אביב
סבב 1
מחזור4
תאריך15/10/19
תיאוראי הופעה למשחק [20א]
שםמכבי פרדס כץ
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי ספרטק רמת גן - מכבי פרדס כץ
סבב 1
מחזור5
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - בית"ר עזרא
סבב 1
מחזור6
תאריך25/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקבני יהוד - מכבי פרדס כץ
סבב 1
מחזור7
תאריך01/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - הפועל חולון צפרירים
סבב 1
מחזור8
תאריך08/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםיגודייב ניסים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמועדון ספורט רוח תל אביב - מכבי פרדס כץ
סבב 1
מחזור9
תאריך15/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - הפועל רמת ישראל
סבב 1
מחזור10
תאריך29/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמועדון כדורגל אינטר עלייה תל אביב - מכבי פרדס כץ
סבב 1
מחזור11
תאריך06/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - הפועל נוה גולן
סבב 1
מחזור12
תאריך13/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי השקמה חן - מכבי פרדס כץ
סבב 1
מחזור13
תאריך20/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - בית"ר יפו ציון
סבב 1
מחזור14
תאריך27/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםאזרזר מתן
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםדוד צח
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדוד רן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאזרזר מתן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקאליצור יהוד יוטל - מכבי פרדס כץ
סבב 1
מחזור15
תאריך03/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגועטה נהוראי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי עירוני אור יהודה - מכבי פרדס כץ
סבב 2
מחזור16
תאריך10/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - אגודת ספורט חולון מור
סבב 2
מחזור17
תאריך17/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקשיכון ותיקים רמת גן - מכבי פרדס כץ
סבב 2
מחזור18
תאריך27/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקאליצור יפו תל אביב - מכבי פרדס כץ
סבב 2
מחזור19
תאריך31/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדוד רן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - מכבי ספרטק רמת גן
סבב 2
מחזור20
תאריך07/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקבית"ר עזרא - מכבי פרדס כץ
סבב 2
מחזור21
תאריך14/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - בני יהוד
סבב 2
מחזור22
תאריך21/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי אורי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדוד רן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקהפועל חולון צפרירים - מכבי פרדס כץ
סבב 2
מחזור23
תאריך28/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי אורי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקמכבי פרדס כץ - מועדון ספורט רוח תל אביב
סבב 2
מחזור24
תאריך03/03/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' תל-אביב
שם משחקהפועל רמת ישראל - מכבי פרדס כץ
סבב 2
מחזור25
תאריך06/03/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30