Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל עירוני גדרה

בוגרים 2018/2019הפועל עירוני גדרה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - מועדון כדורגל צעירי לוד
סבב 1
מחזור1
תאריך28/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקינן שירן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמכבי קרית עקרון אשר - הפועל עירוני גדרה
סבב 1
מחזור2
תאריך05/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשבילי אביחי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוודהווקר שלו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטועמה אניס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםצגהון דניאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל טירת שלום - הפועל עירוני גדרה
סבב 1
מחזור3
תאריך12/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלחמני עידן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - הפועל עירוני גדרה
סבב 1
מחזור4
תאריך19/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםמזוז אלי
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםלחמני עידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטועמה אניס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמזוז אלי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - מועדון כדורגל בית"ר יבנה
סבב 1
מחזור5
תאריך26/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםקינן שירן
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםשבילי אביחי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוודהווקר שלו
ניקוד-1
תיאורפגיעה בשחקן יריב [19ב]
שםקינן שירן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - הפועל מבשרת ציון
סבב 1
מחזור6
תאריך02/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטועמה אניס
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל מצליח - הפועל עירוני גדרה
סבב 1
מחזור7
תאריך09/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזוז אלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטועמה אניס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמאנגני משה חי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - הפועל רמלה
סבב 1
מחזור8
תאריך12/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוודהווקר שלו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמכבי עירוני בת ים - הפועל עירוני גדרה
סבב 1
מחזור9
תאריך16/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאביב ניר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוודהווקר שלו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - מועדון כדורגל אשדוד סיטי
סבב 1
מחזור10
תאריך30/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשבילי אביחי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקעירוני בית שמש - הפועל עירוני גדרה
סבב 1
מחזור11
תאריך11/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםצדיק גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמאנגני משה חי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - בית"ר אשדוד
סבב 1
מחזור12
תאריך14/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסויסה ליאור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוודהווקר שלו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטועמה אניס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלמו יוסי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקרא רמי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקבית"ר גדרה - הפועל עירוני גדרה
סבב 1
מחזור13
תאריך21/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוודהווקר שלו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - מועדון ספורט ראשון לציון
סבב 1
מחזור14
תאריך28/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה - הפועל עירוני גדרה
סבב 1
מחזור15
תאריך04/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשבילי אביחי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמזוז אלי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון כדורגל צעירי לוד - הפועל עירוני גדרה
סבב 2
מחזור16
תאריך11/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשבילי אביחי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמזוז אלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזבולון אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטועמה אניס
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - מכבי קרית עקרון אשר
סבב 2
מחזור17
תאריך18/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזוז אלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוודהווקר שלו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזבולון אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשהרבני אדיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמאנגני משה חי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - הפועל טירת שלום
סבב 2
מחזור18
תאריך25/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטועמה אניס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלמו יוסי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 2
מחזור19
תאריך01/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזוז אלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוודהווקר שלו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסמואל נדב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשהרבני אדיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון כדורגל בית"ר יבנה - הפועל עירוני גדרה
סבב 2
מחזור20
תאריך10/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאברמסון אלעד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאינקואהונה בירהנו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל מבשרת ציון - הפועל עירוני גדרה
סבב 2
מחזור21
תאריך15/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשהרבני אדיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - הפועל מצליח
סבב 2
מחזור22
תאריך18/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמאנגני משה חי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל רמלה - הפועל עירוני גדרה
סבב 2
מחזור23
תאריך22/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוולדמן ברוך
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשבילי אביחי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאינקואהונה בירהנו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - מכבי עירוני בת ים
סבב 2
מחזור24
תאריך01/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשבילי אביחי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון כדורגל אשדוד סיטי - הפועל עירוני גדרה
סבב 2
מחזור25
תאריך08/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטועמה אניס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאינקואהונה בירהנו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - עירוני בית שמש
סבב 2
מחזור26
תאריך15/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקינן שירן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקבית"ר אשדוד - הפועל עירוני גדרה
סבב 2
מחזור27
תאריך19/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקינן שירן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמזוז אלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוודהווקר שלו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטועמה אניס
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - בית"ר גדרה
סבב 2
מחזור28
תאריך22/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמזוז אלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםצגהון דניאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקמועדון ספורט ראשון לציון - הפועל עירוני גדרה
סבב 2
מחזור29
תאריך29/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשבילי אביחי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' מרכז
שם משחקהפועל עירוני גדרה - מועדון ספורט רמלה
סבב 2
מחזור30
תאריך05/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםזבולון אלון
ניקוד-1