Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל בועיינה

בוגרים 2018/2019הפועל בועיינה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - מועדון ספורט בני "ממבע" הגולן והגליל
סבב 1
מחזור1
תאריך21/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבדש יעקב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוהבה רוקן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבדאל סלם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - מכבי עירוני טמרה
סבב 1
מחזור3
תאריך05/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםסולימאן זאהר
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאלגרישי הרן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה שאדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדלאשה וליד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקאחי עכו - הפועל בועיינה
סבב 1
מחזור4
תאריך15/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - בית"ר נהריה
סבב 1
מחזור5
תאריך19/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסולימאן כאמל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבדאל סלם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקאיחוד בני מג'דל כרום - הפועל בועיינה
סבב 1
מחזור6
תאריך26/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלגרישי הרן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטיינברג מידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה שאדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבדאל סלם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבד אל רחמאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - מכבי סקציה מעלות תרשיחא
סבב 1
מחזור7
תאריך02/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוהבה רוקן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבדאל סלם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסלימאן מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - מועדון כדורגל אחווה כפר מנדא
סבב 1
מחזור8
תאריך09/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוהבה רוקן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבדאל סלם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסלימאן מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - מועדון כדורגל צעירי טמרה
סבב 1
מחזור10
תאריך16/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוהבה רוקן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגנאים פראס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבד אל רחמאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסלימאן ח'אלד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמועדון כדורגל אלנהדה נצרת - הפועל בועיינה
סבב 1
מחזור11
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםגנאים פראס
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםסלימאן מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסלימאן ח'אלד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבדש יעקב
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםסלימאן ח'אלד
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - מכבי אחווה ירכא
סבב 1
מחזור12
תאריך11/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקעירוני בני כאבול - הפועל בועיינה
סבב 1
מחזור13
תאריך14/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםסלימאן חאלד
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםשטיינברג מידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה שאדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבד אל רחמאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - מכבי בני נחף קאסם
סבב 1
מחזור14
תאריך21/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםברקוביץ' אליעזר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבד אל רחמאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמועדון ספורט צעירי כפר קנא - הפועל בועיינה
סבב 1
מחזור15
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםסבע עומר
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםחמודה עבד אל רחמאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסבע עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמועדון ספורט בני "ממבע" הגולן והגליל - הפועל בועיינה
סבב 2
מחזור16
תאריך04/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשטיינברג מידן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי עירוני טמרה - הפועל בועיינה
סבב 2
מחזור18
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחמודה עבד אל רחמאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - אחי עכו
סבב 2
מחזור19
תאריך25/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשטיינברג מידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה שאדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבד אל רחמאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקבית"ר נהריה - הפועל בועיינה
סבב 2
מחזור20
תאריך01/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחמודה עבדאל סלם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - איחוד בני מג'דל כרום
סבב 2
מחזור21
תאריך08/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוהבה רוקן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבדאל סלם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסלימאן מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםחמודה עבדאל סלם
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי סקציה מעלות תרשיחא - הפועל בועיינה
סבב 2
מחזור22
תאריך15/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםסלימאן מוחמד
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםסולימאן זאהר
ניקוד-3
תיאורפגיעה בשחקן יריב [19ב]
שםסלימאן מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה שאדי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוהבה רוקן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדלאשה וליד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסלימאן מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמועדון כדורגל אחווה כפר מנדא - הפועל בועיינה
סבב 2
מחזור23
תאריך23/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמועדון כדורגל צעירי טמרה - הפועל בועיינה
סבב 2
מחזור25
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחמודה עבדאל סלם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - מועדון כדורגל אלנהדה נצרת
סבב 2
מחזור26
תאריך15/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםזועבי הישאם
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםוהבה רוקן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבד אל רחמאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - הפועל בועיינה
סבב 2
מחזור27
תאריך22/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוהבה רוקן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה מחמוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחמודה עבד אל רחמאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - עירוני בני כאבול
סבב 2
מחזור28
תאריך26/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשטיינברג מידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוהבה רוקן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי בני נחף קאסם - הפועל בועיינה
סבב 2
מחזור29
תאריך29/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקהפועל בועיינה - מועדון ספורט צעירי כפר קנא
סבב 2
מחזור30
תאריך05/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30