Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי יפו קביליו יוסף חיים

נוער 2018/2019מכבי יפו קביליו יוסף חיים

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקהפועל קטמון ירושלים - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 1
מחזור1
תאריך15/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםמכבי יפו קביליו יוסף חיים
ניקוד-7
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםמדר ירין
ניקוד-7
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - מכבי יבנה שמעון
סבב 1
מחזור2
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבניטה רוי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקהפועל מחנה יהודה אברהם בן דוד - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 1
מחזור3
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעצמון מעין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאמסלם גיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - הפועל בני לוד רכבת
סבב 1
מחזור4
תאריך06/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדעבול גל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - הפועל פתח תקוה נחום סטלמך
סבב 1
מחזור5
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאליאס רותם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטוריאל סתיו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגחוקידזה גיורגי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 1
מחזור6
תאריך20/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאליאס רותם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - הפועל ראשון לציון יהודה
סבב 1
מחזור7
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדעבול גל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיוסף שחר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקסקציה נס ציונה - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 1
מחזור8
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאליאס רותם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחלפון נועם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעצמון מעין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - שמשון תל אביב רעיה
סבב 1
מחזור9
תאריך10/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםדעבול גל
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםאליאס רותם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיוסף שחר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאמסלם גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגחוקידזה גיורגי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדעבול גל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקהפועל אשקלון - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 1
מחזור10
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבניטה רוי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - גדנע תל אביב יהודה
סבב 1
מחזור11
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאליאס רותם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםברכה אלמוג
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגרינשטיין ניב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי הרצליה י כהנא - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 1
מחזור12
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבניטה רוי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - מכבי עירוני בת ים
סבב 1
מחזור13
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםגחוקידזה גיורגי
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםקבדה ייסמאו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיוסף שחר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאמסלם גיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - הפועל קטמון ירושלים
סבב 2
מחזור14
תאריך05/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםאמסלם גיא
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםקבדה ייסמאו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדעבול גל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאמסלם גיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יבנה שמעון - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 2
מחזור15
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - הפועל מחנה יהודה אברהם בן דוד
סבב 2
מחזור16
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםברכה אלמוג
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחלפון נועם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקהפועל בני לוד רכבת - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 2
מחזור17
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקהפועל פתח תקוה נחום סטלמך - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 2
מחזור18
תאריך16/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדעבול גל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבניטה רוי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 2
מחזור19
תאריך02/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאליאס רותם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיוסף שחר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאמסלם גיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקהפועל ראשון לציון יהודה - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 2
מחזור20
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרוזיליו נסים בן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאליאס רותם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאוחנה אביאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקבדה ייסמאו
ניקוד-1
תיאורהתפרצות לשדה המשחק [20יא]
שםמכבי יפו קביליו יוסף חיים
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - סקציה נס ציונה
סבב 2
מחזור21
תאריך16/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרוזיליו נסים בן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקשמשון תל אביב רעיה - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 2
מחזור22
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםרוזיליו נסים בן
ניקוד-3
תיאורצהוב שני
שםבניטה רוי
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםברכה אלמוג
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטוריאל סתיו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמלכאן פז
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקבדה ייסמאו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבניטה רוי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרוזיליו נסים בן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - הפועל אשקלון
סבב 2
מחזור23
תאריך06/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאליאס רותם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגחוקידזה גיורגי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקבדה ייסמאו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקגדנע תל אביב יהודה - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 2
מחזור24
תאריך13/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדעבול גל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאליאס רותם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאוחנה אביאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקבדה ייסמאו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי יפו קביליו יוסף חיים - מכבי הרצליה י כהנא
סבב 2
מחזור25
תאריך27/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםיוסף שחר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםברכה אלמוג
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה לאומית לנוער דרום
שם משחקמכבי עירוני בת ים - מכבי יפו קביליו יוסף חיים
סבב 2
מחזור26
תאריך04/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30