Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בית"ר נהריה

בוגרים 2019/2020בית"ר נהריה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקאיחוד בני מג'דל כרום - בית"ר נהריה
סבב 1
מחזור1
תאריך06/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן דוד חיים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמלחם איאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקבית"ר נהריה - מועדון ספורט צעירי כפר קנא
סבב 1
מחזור2
תאריך13/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלפסי יעקוב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמועדון כדורגל בני ביר אל מכסור - בית"ר נהריה
סבב 1
מחזור3
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקבית"ר נהריה - הפועל בני טובא זנגריה
סבב 1
מחזור4
תאריך04/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחן אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגולדנברג עידו מאיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקאחי עכו - בית"ר נהריה
סבב 1
מחזור5
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמנאע האלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלפסי יעקוב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקבית"ר נהריה - הפועל בועיינה
סבב 1
מחזור6
תאריך15/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםהררי אסף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגדבאן מוסטפא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפאר בן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמועדון כדורגל צעירי טמרה - בית"ר נהריה
סבב 1
מחזור7
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםזפרני איציק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמוגרבי מורד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחורי אליאס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפאר בן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקבית"ר נהריה - מועדון כדורגל אלנהדה נצרת
סבב 1
מחזור8
תאריך25/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחן אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקיס יזן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי בני נחף קאסם - בית"ר נהריה
סבב 1
מחזור9
תאריך04/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשיח' תאאר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקמכבי אחווה ירכא - בית"ר נהריה
סבב 1
מחזור10
תאריך08/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקיס יזן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקעירוני בני כאבול - בית"ר נהריה
סבב 1
מחזור11
תאריך29/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאדרי דור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' צפון א'
שם משחקבית"ר נהריה - מועדון ספורט בני "ממבע" הגולן והגליל
סבב 1
מחזור12
תאריך06/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחן אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחורי אליאס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן בסט רון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרדליך אביב
ניקוד-1