Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בית"ר פתח תקוה דדו

בוגרים 2019/2020בית"ר פתח תקוה דדו

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר פתח תקוה דדו - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור1
תאריך06/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםהיימן שירן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשרקט בנימין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקמועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים - בית"ר פתח תקוה דדו
סבב 1
מחזור2
תאריך13/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםהיימן שירן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר פתח תקוה דדו - הפועל מחנה יהודה
סבב 1
מחזור3
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביטון ניר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםביטון אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדומר יעקב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשרקט בנימין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמאי יהונתן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר פתח תקוה דדו - שמשון בני טייבה
סבב 1
מחזור4
תאריך04/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםכהן שלמה שי
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםדומר יעקב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפרנקו ליאב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםספיר ניסן
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםספיר ניסן
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - בית"ר פתח תקוה דדו
סבב 1
מחזור5
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסאפן אור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר פתח תקוה דדו - הפועל כפר ברא
סבב 1
מחזור6
תאריך15/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראי ציות להוראת שופט המשחק [19ו]
שםכהן שלמה שי
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםפרנקו ליאב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאוטמזגין אפיק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקעירוני בית דגן - בית"ר פתח תקוה דדו
סבב 1
מחזור7
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםספיר ניסן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן מוחה שלמה אברהם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר פתח תקוה דדו - הפועל כפר קאסם שועאע
סבב 1
מחזור8
תאריך25/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםבית"ר פתח תקוה דדו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאוטמזגין אפיק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקהפועל קרית אונו - בית"ר פתח תקוה דדו
סבב 1
מחזור9
תאריך04/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביטון אבי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוובנך דיגיסו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר פתח תקוה דדו - שמשון תל אביב
סבב 1
מחזור10
תאריך08/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן מוחה שלמה אברהם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקמכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי - בית"ר פתח תקוה דדו
סבב 1
מחזור11
תאריך29/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםצמח שלמה סולי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסרור עידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמאי יהונתן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר פתח תקוה דדו - מועדון ספורט צעירי טייבה
סבב 1
מחזור12
תאריך06/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסרור עידן
ניקוד-1