Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל רהט

נוער 2018/2019הפועל רהט

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - הפועל רהט
סבב 1
מחזור1
תאריך15/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון כדורגל הפועל ערערה בנגב - הפועל רהט
סבב 1
מחזור3
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו מוסטפא חאלד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו מוסטפא פואד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - עירוני בית שמש
סבב 1
מחזור5
תאריך12/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - בית"ר עירוני מעלה אדומים
סבב 1
מחזור6
תאריך20/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו מוסטפא חאלד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאשוי מאמן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו מוסא חמאד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - עירוני קרית גת
סבב 1
מחזור8
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו מוסטפא חאלד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו עאבד דפאלה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאשוי מאמן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו מוסא חמאד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו יחיא סאהר
ניקוד-1
תיאור*** הופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםהפועל רהט
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - הפועל רהט
סבב 1
מחזור10
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו מוסטפא חאלד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו מוסטפא פואד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו יחיא סאהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - מכבי כנות
סבב 1
מחזור11
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםהפועל רהט
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו מוסטפא חאלד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעוברה מחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון צעירי רהט - הפועל רהט
סבב 1
מחזור12
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאלעוברה מחמד
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאלעורג'אן מועד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעוברה מחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט דימונה צחי - הפועל רהט
סבב 1
מחזור13
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמלאחי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סמור איוב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעורג'אן מועד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי עירוני שדרות - הפועל רהט
סבב 1
מחזור14
תאריך03/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאשוי מאמן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - מועדון ספורט באר שבע
סבב 1
מחזור15
תאריך13/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו בלאל סראג
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו מוסא חמאד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעוברה מחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 2
מחזור16
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאשוי מאמן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו אעמר פהאד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - מועדון כדורגל הפועל ערערה בנגב
סבב 2
מחזור18
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלחמאדי מונתסר בילא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו מוסא חמאד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקעירוני בית שמש - הפועל רהט
סבב 2
מחזור20
תאריך18/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו סמור איוב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו בלאל סראג
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעוברה מחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםאלעוברה מחמד
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - מועדון צעירי רהט
סבב 2
מחזור27
תאריך23/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו מוסטפא חאלד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סמור איוב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו יחיא סאהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקבית"ר עירוני מעלה אדומים - הפועל רהט
סבב 2
מחזור21
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאלחמאדי מונתסר בילא
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםאלחמאדי מונתסר בילא
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאבו בלאל סראג
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - מועדון ספורט דימונה צחי
סבב 2
מחזור28
תאריך22/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלזיאדנה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעוברה מחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקעירוני קרית גת - הפועל רהט
סבב 2
מחזור23
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלזיאדנה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעורג'אן מועד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו אעמר פהאד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו יחיא סאהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - אגודת ספורט אשדוד
סבב 2
מחזור25
תאריך13/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלעורג'אן מועד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעוברה מחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמועדון ספורט באר שבע - הפועל רהט
סבב 2
מחזור30
תאריך17/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהפרת סדר [19ט]
שםאבו יחיא סאהר
ניקוד-10
תיאורהפרת סדר [19ט]
שםאבו זגילה עיסא
ניקוד-10
תיאורהתפרעות, תגרה ותקיפה [20י]
שםהפועל רהט
ניקוד-10
תיאורצהוב
שםאבו מוסא חמאד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו יחיא סאהר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעוברה מחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקמכבי כנות - הפועל רהט
סבב 2
מחזור26
תאריך03/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםהפועל רהט
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו אעמר פהאד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער שפלה
שם משחקהפועל רהט - מכבי עירוני שדרות
סבב 2
מחזור29
תאריך17/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאבו מוסא חמאד
ניקוד-3
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםאבו מוסא חמאד
ניקוד-7
תיאורהתנהגות בלתי ספורטיבית [19ג]
שםאבו מוסא חמאד
ניקוד-1
תיאורפגיעה בשחקן יריב [19ב]
שםאבו מוסא חמאד
ניקוד-1
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםהפועל רהט
ניקוד-7
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםהפועל רהט
ניקוד-7