Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בני אילת

בוגרים 2019/2020בני אילת

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבני אילת - מועדון כדורגל בית"ר יבנה
סבב 1
מחזור1
תאריך06/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשיפמן מתואס ארז
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאטיאס עילי
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםאטיאס עילי
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקמכבי קרית מלאכי עירוני - בני אילת
סבב 1
מחזור2
תאריך13/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטסל שבתאי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'ורג' אלירן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבלסאן אופק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאיליאב דימיטר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבני אילת - מועדון ספורט דימונה
סבב 1
מחזור3
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםבני אילת
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן יצחק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבלסאן אופק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאיליאב דימיטר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכבת אמיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוסקילה שון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקמועדון ספורט באר שבע - בני אילת
סבב 1
מחזור4
תאריך04/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן יצחק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוסקילה שון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטלונג איתי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבני אילת - הפועל עירוני גדרה
סבב 1
מחזור5
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטסל שבתאי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאאולוב אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטלונג איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוסקילה שון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמזרחי עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבני אילת - עירוני מודיעין
סבב 1
מחזור6
תאריך15/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטסל שבתאי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוסקילה שון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקמכבי עירוני שדרות - בני אילת
סבב 1
מחזור7
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן יצחק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסויסה נתנאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'ורג' אלירן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבלסאן אופק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאדביה שרבל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבני אילת - מועדון ספורט שיכון המזרח
סבב 1
מחזור8
תאריך25/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםג'ורג' אלירן
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםחיטמן שרון
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [20ט]
שםבני אילת
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםסויסה נתנאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשרביט נתנאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשיפמן מתואס זהר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטלונג איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאטיאס עילי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'ורג' אלירן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן יצחק
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםכהן יצחק
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבית"ר עירוני מעלה אדומים - בני אילת
סבב 1
מחזור9
תאריך04/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [20ט]
שםבני אילת
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאדביה שרבל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאיליאב דימיטר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשיפמן מתואס זהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבני אילת - מועדון ספורט הפועל ירוחם
סבב 1
מחזור10
תאריך08/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאדביה שרבל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאיליאב דימיטר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוסקילה שון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשיפמן מתואס ארז
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקמועדון ספורט הפועל לוד - בני אילת
סבב 1
מחזור11
תאריך27/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן יצחק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'ורג' אלירן
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםג'ורג' אלירן
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבני אילת - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור12
תאריך06/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםברלינסקי בר
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםכהן יצחק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסויסה נתנאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמלול אלמוג חי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוסקילה שון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמזרחי עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבית"ר עירוני קרית גת - בני אילת
סבב 1
מחזור13
תאריך13/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטסל שבתאי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלמלח דניאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמזרחי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן יצחק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבני אילת - מועדון צעירי רהט
סבב 1
מחזור14
תאריך20/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאיליאב דימיטר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםברלינסקי בר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבני אילת - מכבי עירוני נתיבות
סבב 1
מחזור15
תאריך27/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבוסקילה שון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשיפמן מתואס ארז
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלימלך איליי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקמועדון כדורגל בית"ר יבנה - בני אילת
סבב 2
מחזור16
תאריך03/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן יצחק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטלונג איתי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבני אילת - מכבי קרית מלאכי עירוני
סבב 2
מחזור17
תאריך10/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמלול אלמוג חי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוסקילה שון
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםבוסקילה שון
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקמועדון ספורט דימונה - בני אילת
סבב 2
מחזור18
תאריך17/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשיפמן מתואס זהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבני אילת - מועדון ספורט באר שבע
סבב 2
מחזור19
תאריך24/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםכהן יצחק
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםכהן יצחק
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםכהן יצחק
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםמזרחי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשיפמן מתואס ארז
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקהפועל עירוני גדרה - בני אילת
סבב 2
מחזור20
תאריך31/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאיליאב דימיטר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקעירוני מודיעין - בני אילת
סבב 2
מחזור21
תאריך07/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקבני אילת - מכבי עירוני שדרות
סבב 2
מחזור22
תאריך14/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלמלח דניאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשיפמן מתואס ארז
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום ב'
שם משחקמועדון ספורט שיכון המזרח - בני אילת
סבב 2
מחזור23
תאריך21/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאטיאס עילי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמלול אלמוג חי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאיליאב דימיטר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטלונג איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלימלך איליי
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםאיליאב דימיטר
ניקוד-2