Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מועדון ספורט קדימה צורן

נערים ג 2018/2019מועדון ספורט קדימה צורן

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - מכבי ברקאי
סבב 1
מחזור1
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט חיפה רובי שפירא - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 1
מחזור2
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - מועדון ספורט צעירי טייבה
סבב 1
מחזור3
תאריך02/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפרו איתמר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזיתונה יהלי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט רשת מתנ"סים טבעון - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 1
מחזור4
תאריך06/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפרו איתמר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - הפועל חיפה
סבב 1
מחזור5
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי צור שלום קרית ביאליק - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 1
מחזור6
תאריך20/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםחאג יחיא זאין
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםפרו איתמר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחאג יחיא זאין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמוזס איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםחאג יחיא זאין
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - בני סכנין
סבב 1
מחזור7
תאריך26/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפרו איתמר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל נוף הגליל - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 1
מחזור8
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - הפועל מטה אשר "צו פיוס"
סבב 1
מחזור10
תאריך30/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - מועדון כדורגל נוה יוסף
סבב 1
מחזור11
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםמועדון ספורט קדימה צורן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - הפועל עפולה
סבב 1
מחזור12
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - מכבי אחי נצרת
סבב 1
מחזור13
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - הפועל מעגן מיכאל
סבב 1
מחזור14
תאריך05/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחאג יחיא זאין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן אגם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל קרית שמונה - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 1
מחזור15
תאריך12/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי ברקאי - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 2
מחזור16
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפרג' גיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - מועדון ספורט חיפה רובי שפירא
סבב 2
מחזור17
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםמועדון ספורט קדימה צורן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט צעירי טייבה - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 2
מחזור18
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן תומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - מועדון ספורט רשת מתנ"סים טבעון
סבב 2
מחזור19
תאריך09/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםזיתונה יהלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםראובן פור רותם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמוסאי יהב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלגזיאל נתנאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל חיפה - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 2
מחזור20
תאריך23/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלגזיאל נתנאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - מכבי צור שלום קרית ביאליק
סבב 2
מחזור21
תאריך02/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקבני סכנין - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 2
מחזור22
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםספירא מיכאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאיזנברג עמרי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - הפועל נוף הגליל
סבב 2
מחזור23
תאריך23/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםזיתונה יהלי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל מטה אשר "צו פיוס" - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 2
מחזור25
תאריך29/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחאג יחיא זאין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון כדורגל נוה יוסף - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 2
מחזור26
תאריך06/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל עפולה - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 2
מחזור27
תאריך16/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגוב ארי עמית
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמכבי אחי נצרת - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 2
מחזור28
תאריך27/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן עמרי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאיזנברג עמרי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקהפועל מעגן מיכאל - מועדון ספורט קדימה צורן
סבב 2
מחזור29
תאריך04/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםאלייב ארכדי
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםברונשטיין אסף
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםראובן פור רותם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' חוף
שם משחקמועדון ספורט קדימה צורן - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור30
תאריך11/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30