Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי שעריים רחובות

נערים ב 2019/2020מכבי שעריים רחובות

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - הפועל מועדון ספורט חבל מודיעין
סבב 1
מחזור1
תאריך24/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםציפט נועם אפרים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכובשי דניאל שלמה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל מזכרת בתיה - מכבי שעריים רחובות
סבב 1
מחזור2
תאריך27/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםיפרח אופיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 1
מחזור3
תאריך04/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדאר אושר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל מכבי אשקלון - מכבי שעריים רחובות
סבב 1
מחזור4
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - עירוני בית שמש
סבב 1
מחזור5
תאריך22/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשושן אביים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל מכבי אשדוד - מכבי שעריים רחובות
סבב 1
מחזור6
תאריך27/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםיפרח אופיר
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםשושן אביים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגדמו ליאור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכובשי דניאל שלמה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיפרח אופיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - בית"ר אשדוד
סבב 1
מחזור7
תאריך30/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשושן אביים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל בני לוד רכבת - מכבי שעריים רחובות
סבב 1
מחזור8
תאריך09/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - הפועל ע.ס.אבו גוש מבשרת ציון
סבב 1
מחזור9
תאריך07/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקטן אוהד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדאר אושר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאהרון אליה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור10
תאריך14/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקטן אוהד
ניקוד-1
תיאורהתפרעות אוהדים [20טו]
שםמכבי שעריים רחובות
ניקוד-20
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי יבנה - מכבי שעריים רחובות
סבב 1
מחזור11
תאריך20/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - הפועל עירוני גדרה
סבב 1
מחזור12
תאריך28/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםציפט נועם אפרים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - מכבי שעריים רחובות
סבב 1
מחזור13
תאריך12/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבוכריס נתנאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוובנך אלמאדיס רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאדלה מתן עמנואל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאהרון אליה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגיל רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקהפועל מועדון ספורט חבל מודיעין - מכבי שעריים רחובות
סבב 2
מחזור14
תאריך17/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםזיו דניאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםציפט נועם אפרים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - מועדון כדורגל מזכרת בתיה
סבב 2
מחזור15
תאריך24/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםגיל רועי
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - מכבי שעריים רחובות
סבב 2
מחזור16
תאריך01/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםציפט נועם אפרים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - מועדון כדורגל מכבי אשקלון
סבב 2
מחזור17
תאריך07/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמלכה אליהו חגי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקעירוני בית שמש - מכבי שעריים רחובות
סבב 2
מחזור18
תאריך12/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבוכריס נתנאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםציפט נועם אפרים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקמכבי שעריים רחובות - מועדון כדורגל מכבי אשדוד
סבב 2
מחזור19
תאריך28/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן 1
שם משחקבית"ר אשדוד - מכבי שעריים רחובות
סבב 2
מחזור20
תאריך08/03/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםוובנך אלמאדיס רועי
ניקוד-1