Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי עירוני חורה

נערים ג 2019/2020מכבי עירוני חורה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקמועדון ספורט דימונה צחי - מכבי עירוני חורה
סבב 1
מחזור1
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעוקבי ואקד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעוקבי קוסאי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטלאלקה אחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - מכבי עירוני חורה
סבב 1
מחזור3
תאריך05/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאלבחירי עומר
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםעוקבי ואקד
ניקוד-1
תיאורפגיעה בשחקן יריב [19ב]
שםאלבחירי עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקעירוני קרית גת 2 - מכבי עירוני חורה
סבב 1
מחזור4
תאריך15/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקמועדון ספורט באר שבע - מכבי עירוני חורה
סבב 1
מחזור5
תאריך19/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטלאלקה אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאל עציבי אחמד אחסאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - מכבי קרית מלאכי
סבב 1
מחזור6
תאריך25/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלחואטרה קוסיי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקבני אילת - מכבי עירוני חורה
סבב 1
מחזור7
תאריך09/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלעוקבי קוסאי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאל עציבי אחמד אחסאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלבחירי עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - מועדון כדורגל מכבי אשקלון
סבב 1
מחזור8
תאריך29/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטלאלקה אחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - מועדון ספורט דימונה צחי
סבב 2
מחזור10
תאריך23/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלחואטרה קוסיי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי וארד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעוקבי סברי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו אלסייד איוב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - הפועל בארי אשכול
סבב 2
מחזור12
תאריך05/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםאלעסיבי וארד
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםאבו אלסייד איוב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי וארד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - עירוני קרית גת 2
סבב 2
מחזור13
תאריך19/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - מועדון ספורט באר שבע
סבב 2
מחזור14
תאריך24/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטלאלקה אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעוקבי סברי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקמכבי קרית מלאכי - מכבי עירוני חורה
סבב 2
מחזור15
תאריך30/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - בני אילת
סבב 2
מחזור16
תאריך08/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלחואטרה קוסיי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקמועדון כדורגל מכבי אשקלון - מכבי עירוני חורה
סבב 2
מחזור17
תאריך14/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאל עוקבי נואר
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאלחואטרה קוסיי
ניקוד-1
תיאורהשתתפות בקטטה [19ח]
שםאל עוקבי נואר
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' שפלה
שם משחקמועדון ספורט דימונה צחי - מכבי עירוני חורה
סבב 3
מחזור19
תאריך08/03/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםעסיבי חליל
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאל עציבי אחמד אחסאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלבחירי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםויסאם אבו סבית
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעסיבי חליל
ניקוד-1
תיאורהתפרעות, תגרה ותקיפה [20י]
שםמכבי עירוני חורה
ניקוד-10
תיאורהשתתפות בקטטה [19ח]
שםעסיבי חליל
ניקוד-10