Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מכבי עירוני חורה

נערים א 2019/2020מכבי עירוני חורה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - בני אילת
סבב 1
מחזור2
תאריך28/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - מכבי עירוני חורה
סבב 1
מחזור3
תאריך05/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - מכבי עירוני נתיבות
סבב 1
מחזור4
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - מועדון ספורט כדורגל שגב שלום
סבב 1
מחזור6
תאריך26/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטלאלקה מחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו אל גיעאן מועתז
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמועדון צעירי רהט - מכבי עירוני חורה
סבב 1
מחזור7
תאריך02/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםאבו אל גיעאן מועתז
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםקיעאן אנאס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלנעאמי אנס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעטאונה לואי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו שתיווי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו אלקיעאן דאוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו אל גיעאן מועתז
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמועדון ספורט הפועל ירוחם - מכבי עירוני חורה
סבב 1
מחזור8
תאריך08/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - הפועל בארי אשכול
סבב 1
מחזור9
תאריך29/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםאבו שתיווי עומר
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםאבו שתיווי עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמכבי באר שבע - מכבי עירוני חורה
סבב 1
מחזור11
תאריך21/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאבו קיעאן מחמד
ניקוד-3
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקבני אילת - מכבי עירוני חורה
סבב 2
מחזור13
תאריך04/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקיעאן אנאס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלסראיעה חמיד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 2
מחזור14
תאריך12/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאבו שתיווי עומר
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאבו אל גיעאן מועתז
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקיעאן אדם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמכבי עירוני נתיבות - מכבי עירוני חורה
סבב 2
מחזור15
תאריך17/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטלאלקה מחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעטאונה מגד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמועדון ספורט כדורגל שגב שלום - מכבי עירוני חורה
סבב 2
מחזור17
תאריך01/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - מועדון צעירי רהט
סבב 2
מחזור18
תאריך07/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמכבי עירוני חורה - מועדון ספורט הפועל ירוחם
סבב 2
מחזור19
תאריך19/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - מכבי עירוני חורה
סבב 2
מחזור20
תאריך22/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםעוקבי מחמד
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםאבו אל גיעאן מועתז
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעטאונה מגד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעוקבי מחמד
ניקוד-1