Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בית"ר כפר סבא שלומי

נערים ג 2018/2019בית"ר כפר סבא שלומי

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 1
מחזור1
תאריך26/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - הפועל מחנה יהודה
סבב 1
מחזור2
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסנדור עמית
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקמועדון כדורגל חולון ירמיהו - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 1
מחזור4
תאריך05/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - הפועל ניר רמת השרון מרכז
סבב 1
מחזור5
תאריך12/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקמועדון ספורט כפר קאסם - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 1
מחזור6
תאריך20/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מכבי עירוני בת ים 1
סבב 1
מחזור7
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלון קינן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבני יהוד - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 1
מחזור8
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - עוצמה מועדון כדורגל חולון
סבב 1
מחזור9
תאריך10/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדגן אופק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל אורנית - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 1
מחזור10
תאריך05/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדגן אופק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי
סבב 1
מחזור11
תאריך18/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקמועדון ספורט טירה - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 1
מחזור12
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן נדב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מועדון כדורגל גני תקווה
סבב 1
מחזור13
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר רמת גן - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 1
מחזור14
תאריך05/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן נדב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - הפועל הרצליה עירוני מערב
סבב 1
מחזור15
תאריך11/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסנדור עמית
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון
סבב 2
מחזור16
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל מחנה יהודה - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 2
מחזור17
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מועדון כדורגל חולון ירמיהו
סבב 2
מחזור19
תאריך12/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל ניר רמת השרון מרכז - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 2
מחזור20
תאריך15/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפסח רווה מורנו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מועדון ספורט כפר קאסם
סבב 2
מחזור21
תאריך01/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקמכבי עירוני בת ים 1 - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 2
מחזור22
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן נדב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקעוצמה מועדון כדורגל חולון - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 2
מחזור24
תאריך20/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםזייד עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאון איליי שיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - בני יהוד
סבב 2
מחזור23
תאריך23/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאורבך עדו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפסח רווה מורנו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - הפועל אורנית
סבב 2
מחזור25
תאריך29/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסנדור עמית
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאורבך עדו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקמכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 2
מחזור26
תאריך05/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - מועדון ספורט טירה
סבב 2
מחזור27
תאריך12/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםאון איליי שיר
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםסנדור עמית
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמלול איתן מרדכי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאון איליי שיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקמועדון כדורגל גני תקווה - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 2
מחזור28
תאריך29/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - בית"ר רמת גן
סבב 2
מחזור29
תאריך04/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאסולין איליי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' דן
שם משחקהפועל הרצליה עירוני מערב - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 2
מחזור30
תאריך10/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקדוש רום
ניקוד-1