Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל בארי אשכול

נערים א 2018/2019הפועל בארי אשכול

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםגביע נערים א' ע"ש חיים הברפלד ז"ל
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - הפועל בארי אשכול
סבב 1
מחזור1
תאריך14/09/18
תיאור*** אי הופעה למשחק [20א]
שםהפועל בארי אשכול
ניקוד-10
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל ירושלים תובל - הפועל בארי אשכול
סבב 1
מחזור2
תאריך02/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקבית"ר ירושלים - הפועל בארי אשכול
סבב 1
מחזור3
תאריך08/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמועדון צעירי רהט - הפועל בארי אשכול
סבב 1
מחזור4
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגוזן צור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאזולאי שוהם דוד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקאגודת ספורט נורדיה ירושלים "צו פיוס" - הפועל בארי אשכול
סבב 1
מחזור5
תאריך21/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - הפועל מטה יהודה
סבב 1
מחזור6
תאריך26/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביאר עידן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקאגודת ספורט אשדוד - הפועל בארי אשכול
סבב 1
מחזור8
תאריך17/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביאר עידן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - מכבי באר שבע
סבב 1
מחזור9
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביאר עידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאילוז שגב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמועדון כדורגל מכבי אשדוד - הפועל בארי אשכול
סבב 1
מחזור10
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאואקרט עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 1
מחזור11
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפרץ רם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמלמן אופיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמלמן ליאור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגוזן צור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרוזנצויג שקד
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםפרץ רם
ניקוד-2
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - מכבי עירוני נתיבות "צו פיוס"
סבב 1
מחזור12
תאריך31/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביאר עידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאילוז שגב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאזולאי שוהם דוד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - הפועל בארי אשכול
סבב 1
מחזור13
תאריך05/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן עילאי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - הפועל ירושלים תובל
סבב 2
מחזור15
תאריך20/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - בית"ר ירושלים
סבב 2
מחזור16
תאריך25/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביאר עידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאילוז שגב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - מועדון צעירי רהט
סבב 2
מחזור17
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאילוז שגב
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאואקרט עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגוזן צור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרוזנצויג שקד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאילוז שגב
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםאילוז שגב
ניקוד-2
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - אגודת ספורט נורדיה ירושלים "צו פיוס"
סבב 2
מחזור18
תאריך18/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגוזן צור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל מטה יהודה - הפועל בארי אשכול
סבב 2
מחזור19
תאריך04/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביאר עידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאזולאי שוהם דוד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - אגודת ספורט אשדוד
סבב 2
מחזור21
תאריך16/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםביאר עידן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמכבי באר שבע - הפועל בארי אשכול
סבב 2
מחזור22
תאריך23/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - מועדון כדורגל מכבי אשדוד
סבב 2
מחזור23
תאריך05/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמלמן אופיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמועדון כדורגל הפועל בני אשדוד - הפועל בארי אשכול
סבב 2
מחזור24
תאריך13/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאואקרט עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאילוז שגב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקמכבי עירוני נתיבות "צו פיוס" - הפועל בארי אשכול
סבב 2
מחזור25
תאריך30/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאשכנזי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן עילאי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםנערים א' שפלה
שם משחקהפועל בארי אשכול - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 2
מחזור26
תאריך11/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםמלמן אופיר
ניקוד-3
תיאוראדום
שםאילוז שגב
ניקוד-3
תיאוראדום
שםסטמקר גיל שמעון
ניקוד-3
תיאוראדום
שםאזולאי שוהם דוד
ניקוד-3
תיאוראיום [19ד1]
שםאילוז שגב
ניקוד-3
תיאוראיום [19ד1]
שםסטמקר גיל שמעון
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאילוז שגב
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםסטמקר גיל שמעון
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאזולאי שוהם דוד
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםמלמן אופיר
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםארזי יואל
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי ספורטיבית [19ג]
שםסטמקר גיל שמעון
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי ספורטיבית [20ח]
שםהפועל בארי אשכול
ניקוד-3
תיאורפגיעה בשחקן יריב [19ב]
שםאזולאי שוהם דוד
ניקוד-1
תיאורפגיעה גופנית בשופט המשחק [19ה]
שםאילוז שגב
ניקוד-20
תיאורצהוב
שםאזולאי שוהם דוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגוזן צור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםביאר עידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאילוז שגב
ניקוד-1