Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בני יהודה תל אביב

נוער 2018/2019בני יהודה תל אביב

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - מועדון ספורט עירוני אשדוד
סבב 1
מחזור1
תאריך25/08/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחגאני נתנאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן אבי הראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רמת גן אפרים - בני יהודה תל אביב
סבב 1
מחזור2
תאריך01/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםניראון עומר יעקב
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי חיפה "הרדי" - בני יהודה תל אביב
סבב 1
מחזור3
תאריך15/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגוילי ניר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - בית"ר טוברוק
סבב 1
מחזור4
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגוילי ניר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחגאני נתנאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'מבר הבטיה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבית"ר ירושלים אורן - בני יהודה תל אביב
סבב 1
מחזור5
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן שגיב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן אבי הראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל רעננה רועי
סבב 1
מחזור6
תאריך06/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאמויאל נתנאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםניראון עומר יעקב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחדד רון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני סכנין - בני יהודה תל אביב
סבב 1
מחזור7
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל באר שבע השלושה
סבב 1
מחזור8
תאריך20/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן שמעון רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל חדרה - בני יהודה תל אביב
סבב 1
מחזור9
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשלח גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבזר ירין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשמואל שי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'מבר הבטיה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - מכבי תל אביב שחר
סבב 1
מחזור10
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםכהן שגיב
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםשירזי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקיצ'פולו חסן סורו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל קרית שמונה - בני יהודה תל אביב
סבב 1
מחזור11
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםקיצ'פולו חסן סורו
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםשלח גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחדד רון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלימלך איליי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - מכבי נתניה שלומי
סבב 1
מחזור12
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשלח גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבזר ירין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל תל אביב ניסנוב - בני יהודה תל אביב
סבב 1
מחזור13
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםחיו חיים
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםשלח גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםתשובה ציון ליאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן שמעון רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזדה נהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל ניר רמת השרון
סבב 1
מחזור14
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי פתח תקוה עסיס דוד - בני יהודה תל אביב
סבב 1
מחזור15
תאריך05/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגוילי ניר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעד ליעד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחקים גיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל רמת גן אפרים
סבב 2
מחזור17
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי ספורטיבית [20ח]
שםבני יהודה תל אביב
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםשלח גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוסקילה שון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחקים גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםחקים גיא
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמועדון ספורט עירוני אשדוד - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור16
תאריך22/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחגאני נתנאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאמויאל נתנאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחדד רון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - מכבי חיפה "הרדי"
סבב 2
מחזור18
תאריך30/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשמואל שי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבית"ר טוברוק - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור19
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגוילי ניר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםתשובה ציון ליאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - בית"ר ירושלים אורן
סבב 2
מחזור20
תאריך09/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבזר ירין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוסקילה שון
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור21
תאריך19/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבזר ירין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלימלך איליי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזדה נהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - בני סכנין
סבב 2
מחזור22
תאריך02/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל באר שבע השלושה - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור23
תאריך11/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל חדרה
סבב 2
מחזור24
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי תל אביב שחר - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור25
תאריך06/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשלח גיא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור26
תאריך13/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגוילי ניר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםתשובה ציון ליאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן שמעון רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן אבי הראל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקיצ'פולו חסן סורו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי נתניה שלומי - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור27
תאריך27/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - הפועל תל אביב ניסנוב
סבב 2
מחזור28
תאריך04/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן שגיב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל ניר רמת השרון - בני יהודה תל אביב
סבב 2
מחזור29
תאריך11/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני יהודה תל אביב - מכבי פתח תקוה עסיס דוד
סבב 2
מחזור30
תאריך16/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבזר ירין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאללוף חן יצחק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגיגי נהוראי
ניקוד-1