Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מועדון ספורט עירוני כסייפה

נערים ב 2019/2020מועדון ספורט עירוני כסייפה

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמכבי הבשור - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור1
תאריך21/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו חמד מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעבידאת רביע
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלנסאסרה האשם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל רהט - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור2
תאריך28/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון ספורט דימונה צחי - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור3
תאריך06/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלדדה מאזן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו עגאג מחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון צעירי רהט - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור4
תאריך12/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלנסאסרה האשם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - הפועל מטה יהודה
סבב 1
מחזור5
תאריך22/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקבני אלסלאם רהט - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור6
תאריך25/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - מועדון כדורגל מתנ"ס אופקים
סבב 1
מחזור7
תאריך06/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו חמד מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלנסאסרה האשם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקבני אילת - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 1
מחזור8
תאריך09/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאלעמור אמגד
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאבו עגאג מחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעבידאת רביע
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - מכבי הבשור
סבב 2
מחזור10
תאריך31/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלדדא אבראהים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - הפועל רהט
סבב 2
מחזור11
תאריך04/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםאבו עבייד מוחמד
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםנסאסרה אדם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו עבייד מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - מועדון ספורט דימונה צחי
סבב 2
מחזור12
תאריך13/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלדדה מאזן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנסאסרה אדם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - מועדון צעירי רהט
סבב 2
מחזור13
תאריך25/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעבידאת רביע
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעמור אמגד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאזברגה אברהים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקהפועל מטה יהודה - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 2
מחזור14
תאריך03/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלדדה מאזן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלדדא אבראהים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון ספורט עירוני כסייפה - בני אלסלאם רהט
סבב 2
מחזור15
תאריך08/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלדדה מאזן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנסאסרה אדם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו עביד אמין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' שפלה
שם משחקמועדון כדורגל מתנ"ס אופקים - מועדון ספורט עירוני כסייפה
סבב 2
מחזור16
תאריך14/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו חמיד אסמאעיל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעמור אמגד
ניקוד-1