Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בית"ר תל אביב בת ים

נערים ב 2018/2019בית"ר תל אביב בת ים

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - מכבי עירוני בת ים
סבב 1
מחזור1
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל נחלת יהודה ראשון לציון 1 - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 1
מחזור2
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלמנך ישראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - הפועל פרדסייה
סבב 1
מחזור4
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםברונשטיין אריאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל רעננה 2 - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 1
מחזור5
תאריך19/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםבית"ר תל אביב בת ים
ניקוד-1
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםבית"ר תל אביב בת ים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםברונשטיין אריאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - מועדון כדורגל עירוני אור יהודה
סבב 1
מחזור6
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבנדוד אפיק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלגרושי עאדל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקגדנע תל אביב רוני - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 1
מחזור7
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - מכבי עירוני כפר יונה
סבב 1
מחזור8
תאריך10/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבאבייב אלון כהן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל ג'לג'וליה - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 1
מחזור9
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלמנך ישראל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטדסה אליאור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - אגודת ספורט רמת אליהו
סבב 1
מחזור10
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםממן אילעאי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטדסה אליאור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבאבייב אלון כהן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקעוצמה מועדון כדורגל חולון 1 - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 1
מחזור11
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקמועדון כדורגל חולון ירמיהו - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 1
מחזור13
תאריך07/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחסניין רמי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון 1
סבב 2
מחזור15
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקמכבי עירוני בת ים - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 2
מחזור14
תאריך21/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבנדוד אפיק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאמברבר זיו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםממיסטבלוב דוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבאבייב אלון כהן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקבדה שי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי לופס יצחק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקהפועל פרדסייה - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 2
מחזור17
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםברונשטיין אריאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלגרושי עאדל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - הפועל רעננה 2
סבב 2
מחזור18
תאריך12/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםברונשטיין אריאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלגרושי עאדל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקמועדון כדורגל עירוני אור יהודה - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 2
מחזור19
תאריך16/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלגרושי עאדל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - גדנע תל אביב רוני
סבב 2
מחזור20
תאריך02/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםממיסטבלוב דוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחזז מטר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקמכבי עירוני כפר יונה - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 2
מחזור21
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחסניין רמי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםברונשטיין אריאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - הפועל ג'לג'וליה
סבב 2
מחזור22
תאריך16/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקאגודת ספורט רמת אליהו - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 2
מחזור23
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםדרעי רפאל
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' דן
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - עוצמה מועדון כדורגל חולון 1
סבב 2
מחזור24
תאריך06/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםממיסטבלוב דוד
ניקוד-3
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםברונשטיין אריאל
ניקוד-7
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםבית"ר תל אביב בת ים
ניקוד-7
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםבית"ר תל אביב בת ים
ניקוד-7