Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בני אלסלאם "רמזי" רהט

נוער 2018/2019בני אלסלאם "רמזי" רהט

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 1
מחזור1
תאריך15/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםאלעסיבי אדיב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאל קרינאוי סלאם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - מועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים
סבב 1
מחזור2
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי ואסים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקהפועל פרדסייה גיל - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 1
מחזור3
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי באסל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי ואסים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - עירוני מודיעין
סבב 1
מחזור4
תאריך04/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאלעסיבי אדיב
ניקוד-3
תיאורצהוב שני
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםאל קרינאוי סלאם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי ואסים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקמועדון ספורט כפר קאסם - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 1
מחזור5
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - הכח מכבי עמידר רמת גן "לופא" קדוש
סבב 1
מחזור6
תאריך20/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי מואיד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי ואסים
ניקוד-1
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאלקרינאוי עסאם
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאלקרנאוי אבראהים
ניקוד-3
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםבני אלסלאם "רמזי" רהט
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםאלקרנאוי אבראהים
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקמכבי באר שבע - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 1
מחזור7
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקרינאווי מאלק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סיאם רשאד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - הפועל חולון צפרירים מא
סבב 1
מחזור8
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי מואיד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי אדיב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקהפועל קרית אונו "אברום" - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 1
מחזור9
תאריך10/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי אדיב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-1
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-3
תיאורפגיעה גופנית בשופט המשחק [19ה]
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-20
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - בני אילת
סבב 1
מחזור10
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי סאלח
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי מוחמד
ניקוד-1
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםבני אלסלאם "רמזי" רהט
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקאגודת ספורט רמת אליהו בני ספיר - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 1
מחזור11
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי סאלח
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - מכבי שוהם
סבב 1
מחזור12
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי סאלח
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקרינאווי מאלק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקהפועל ירושלים סמי מלכה - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 1
מחזור13
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאלקרינאוי באסל
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאבו סיאם רשאד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאטרש צאלח
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי באסל
ניקוד-1
תיאורפגיעה בשחקן יריב [19ב]
שםאלקרינאוי באסל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 2
מחזור14
תאריך05/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי סאלח
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי אדיב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלהואשלה מאהר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי ואסים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקמועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 2
מחזור15
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - הפועל פרדסייה גיל
סבב 2
מחזור16
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאלעסיבי ואסים
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאלבאז רשאד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי סאלח
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלסאנע פואד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקרינאווי מאלק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי ואסים
ניקוד-1
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםבני אלסלאם "רמזי" רהט
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי ספורטיבית [20ח]
שםבני אלסלאם "רמזי" רהט
ניקוד-3
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםבני אלסלאם "רמזי" רהט
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקעירוני מודיעין - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 2
מחזור17
תאריך01/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי אדיב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקרינאווי מאלק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סיאם רשאד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו מדיגם חמזה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - מועדון ספורט כפר קאסם
סבב 2
מחזור18
תאריך16/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאלקרינאוי סאלח
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאלעסיבי אדיב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו מדיגם חמזה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקהכח מכבי עמידר רמת גן "לופא" קדוש - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 2
מחזור19
תאריך02/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי אדיב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאטרש צאלח
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - מכבי באר שבע
סבב 2
מחזור20
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי באסל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי סאלח
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקרינאווי מאלק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סיאם רשאד
ניקוד-1
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםבני אלסלאם "רמזי" רהט
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקהפועל חולון צפרירים מא - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 2
מחזור21
תאריך16/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלעסיבי אדיב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעטאונה ראמי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - הפועל קרית אונו "אברום"
סבב 2
מחזור22
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי סאלח
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אילת - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 2
מחזור23
תאריך06/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי באסל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקרינאווי מאלק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי ואסים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - אגודת ספורט רמת אליהו בני ספיר
סבב 2
מחזור24
תאריך13/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלעסיבי אדיב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקמכבי שוהם - בני אלסלאם "רמזי" רהט
סבב 2
מחזור25
תאריך29/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבו סיאם רשאד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ארצית לנוער דרום
שם משחקבני אלסלאם "רמזי" רהט - הפועל ירושלים סמי מלכה
סבב 2
מחזור26
תאריך11/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאל קרינאוי סלאם
ניקוד-3
תיאורצהוב שני
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםקרינאווי מאלק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאלקרינאוי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-1
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםבני אלסלאם "רמזי" רהט
ניקוד-1
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-3
תיאוראיום [19ד1]
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-3
תיאוראי ציות להוראת שופט המשחק [19ו]
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-3
תיאורפגיעה גופנית בשופט המשחק [19ה]
שםאבו סהיבאן יאסין
ניקוד-20
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאלקרינאוי מוחמד
ניקוד-3
תיאוררישום שחקן שלא כדין [20יז1]
שםבני אלסלאם "רמזי" רהט
ניקוד-3