Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בית"ר רמת גן

בוגרים 2019/2020בית"ר רמת גן

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר פתח תקוה דדו - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור1
תאריך06/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםכטארי מוחמד
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםמחני נמרוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחרזי אוראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - שמשון בני טייבה
סבב 1
מחזור2
תאריך13/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגולדשטיין אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמחני נמרוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטח טל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור3
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםמחני נמרוד
ניקוד-3
תיאורצהוב שני
שםזוהר אושר
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאהרוני בר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזוהר אושר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - הפועל כפר ברא
סבב 1
מחזור4
תאריך04/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקעירוני בית דגן - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור5
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכטארי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשעשע סהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - הפועל כפר קאסם שועאע
סבב 1
מחזור6
תאריך15/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםספיר חי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחרזי אוראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקהפועל קרית אונו - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור7
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמחני נמרוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעאזם מחמוד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - שמשון תל אביב
סבב 1
מחזור8
תאריך25/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםספיר חי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחרזי אוראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקמכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור9
תאריך04/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאהרוני בר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - מועדון ספורט צעירי טייבה
סבב 1
מחזור10
תאריך08/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגולדמן אמיתי (זאב)
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקהפועל הוד השרון עירוני - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור11
תאריך29/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגולדשטיין אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגולדמן אמיתי (זאב)
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - הפועל קלנסאוה
סבב 1
מחזור12
תאריך06/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגולדשטיין אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשעשע סהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקעוצמה מועדון כדורגל חולון - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור13
תאריך13/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקהפועל מחנה יהודה - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור14
תאריך21/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםהיימן שירן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגולדמן אמיתי (זאב)
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםספיר חי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחרזי אוראל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזוהר אושר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - מועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים
סבב 1
מחזור15
תאריך27/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - בית"ר פתח תקוה דדו
סבב 2
מחזור16
תאריך03/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםלביא בר
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםשעשע סהר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזוהר אושר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםהיימן שירן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטח טל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקשמשון בני טייבה - בית"ר רמת גן
סבב 2
מחזור17
תאריך10/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - בית"ר כפר סבא שלומי
סבב 2
מחזור18
תאריך17/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאשכנזי מיתר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן טום
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [20ט]
שםבית"ר רמת גן
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקהפועל כפר ברא - בית"ר רמת גן
סבב 2
מחזור19
תאריך24/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגולדשטיין אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסהר עידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן טום
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - עירוני בית דגן
סבב 2
מחזור20
תאריך31/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשעשע סהר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאשכנזי מיתר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגחוקידזה גיורגי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקהפועל כפר קאסם שועאע - בית"ר רמת גן
סבב 2
מחזור21
תאריך07/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגחוקידזה גיורגי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - הפועל קרית אונו
סבב 2
מחזור22
תאריך14/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםסהר עידן
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאהרוני בר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבירו עודד
ניקוד-1
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםבית"ר רמת גן
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםגולדשטיין אלון
ניקוד-3
תיאורפגיעה בשחקן יריב [19ב]
שםסהר עידן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקשמשון תל אביב - בית"ר רמת גן
סבב 2
מחזור23
תאריך21/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפולבר רפאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםספיר חי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - מכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי
סבב 2
מחזור24
תאריך28/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקמועדון ספורט צעירי טייבה - בית"ר רמת גן
סבב 2
מחזור25
תאריך06/03/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכטארי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםויספלד אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשעשע סהר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאשכנזי מיתר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזוהר אושר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגחוקידזה גיורגי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן רז
ניקוד-1