Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה בית"ר רמת גן

בוגרים 2019/2020בית"ר רמת גן

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר פתח תקוה דדו - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור1
תאריך06/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםכטארי מוחמד
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםמחני נמרוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחרזי אוראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - שמשון בני טייבה
סבב 1
מחזור2
תאריך13/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגולדשטיין אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמחני נמרוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשטח טל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר כפר סבא שלומי - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור3
תאריך20/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםמחני נמרוד
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאהרוני בר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזוהר אושר
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםזוהר אושר
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - הפועל כפר ברא
סבב 1
מחזור4
תאריך04/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקעירוני בית דגן - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור5
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכטארי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשעשע סהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - הפועל כפר קאסם שועאע
סבב 1
מחזור6
תאריך15/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםספיר חי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחרזי אוראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקהפועל קרית אונו - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור7
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמחני נמרוד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעאזם מחמוד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקבית"ר רמת גן - שמשון תל אביב
סבב 1
מחזור8
תאריך25/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםספיר חי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחרזי אוראל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ב' דרום א'
שם משחקמכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי - בית"ר רמת גן
סבב 1
מחזור9
תאריך04/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנחום ליטף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאהרוני בר
ניקוד-1