Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה מועדון ספורט רמלה "צו פיוס"

נוער 2019/2020מועדון ספורט רמלה "צו פיוס"

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה "צו פיוס" - מועדון כדורגל הפועל בני אשדוד
סבב 1
מחזור1
תאריך24/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה "צו פיוס" - הפועל נחלת יהודה ראשון לציון שאול מוספי "צו פיוס"
סבב 1
מחזור3
תאריך27/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפנטה ליאור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן עידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבן אדרת אלון
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםבן אדרת אלון
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה "צו פיוס" - הפועל כפר שלם
סבב 1
מחזור4
תאריך04/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטקה אושר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאמברבר זיו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבירסאו שחר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה "צו פיוס" - עירוני באר יעקב "צו פיוס"
סבב 1
מחזור5
תאריך11/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםפנטה ליאור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה "צו פיוס" - הפועל רמת ישראל "צו פיוס"
סבב 1
מחזור2
תאריך16/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנקטלוב איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסימון יאיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקבני יהוד - מועדון ספורט רמלה "צו פיוס"
סבב 1
מחזור6
תאריך18/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקטייב רונן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבירסאו שחר
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםבירסאו שחר
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה "צו פיוס" - מועדון ספורט שיכון המזרח "צו פיוס"
סבב 1
מחזור7
תאריך29/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלגלי סניר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקשיכון ותיקים רמת גן - מועדון ספורט רמלה "צו פיוס"
סבב 1
מחזור8
תאריך05/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקטייב רונן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםברבי אלי-אור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעוזיאלי ליאב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נוער מרכז
שם משחקמועדון ספורט רמלה "צו פיוס" - מועדון כדורגל צעירי לוד
סבב 1
מחזור9
תאריך08/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30