Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה שמשון תל אביב רועי פלס

נערים ב 2018/2019שמשון תל אביב רועי פלס

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקשמשון תל אביב רועי פלס - בית"ר טוברוק 2
סבב 1
מחזור1
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנוף רני
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקהכח מכבי עמידר רמת גן - שמשון תל אביב רועי פלס
סבב 1
מחזור2
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי ניב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקשמשון תל אביב רועי פלס - הפועל ניר רמת השרון מרכז
סבב 1
מחזור3
תאריך08/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי רועי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקבית"ר רמת גן - שמשון תל אביב רועי פלס
סבב 1
מחזור4
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםברוך איתן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכרם יונתן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקשמשון תל אביב רועי פלס - הפועל קרית אונו
סבב 1
מחזור5
תאריך20/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקמכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי - שמשון תל אביב רועי פלס
סבב 1
מחזור6
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקהפועל מחנה יהודה - שמשון תל אביב רועי פלס
סבב 1
מחזור8
תאריך10/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקהפועל הרצליה עירוני - שמשון תל אביב רועי פלס
סבב 1
מחזור9
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחג'ג' לידור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקמועדון כדורגל עירוני אריאל - שמשון תל אביב רועי פלס
סבב 1
מחזור11
תאריך10/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקבלי ברק
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסנדרוביץ תומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקשמשון תל אביב רועי פלס - הפועל רמת גן
סבב 1
מחזור10
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםעמרמי אור
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםקבלי ברק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקשמשון תל אביב רועי פלס - שמשון בני טייבה
סבב 1
מחזור12
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקבית"ר טוברוק 2 - שמשון תל אביב רועי פלס
סבב 2
מחזור14
תאריך12/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאלגבה מתתיהו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקשמשון תל אביב רועי פלס - הכח מכבי עמידר רמת גן
סבב 2
מחזור15
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקבלי ברק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקהפועל ניר רמת השרון מרכז - שמשון תל אביב רועי פלס
סבב 2
מחזור16
תאריך25/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקשמשון תל אביב רועי פלס - בית"ר רמת גן
סבב 2
מחזור17
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםנוף גיא
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםלוי רועי
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםאלדד נאור
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקהפועל קרית אונו - שמשון תל אביב רועי פלס
סבב 2
מחזור18
תאריך09/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםסנדרוביץ תומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקשמשון תל אביב רועי פלס - מכבי עירוני עמישב פתח תקוה אלי
סבב 2
מחזור19
תאריך15/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאטוויל יואב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקשמשון תל אביב רועי פלס - הפועל מחנה יהודה
סבב 2
מחזור21
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנוף גיא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנוף רני
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקשמשון תל אביב רועי פלס - הפועל הרצליה עירוני
סבב 2
מחזור22
תאריך23/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקבלי ברק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקהפועל רמת גן - שמשון תל אביב רועי פלס
סבב 2
מחזור23
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקשמשון תל אביב רועי פלס - מועדון כדורגל עירוני אריאל
סבב 2
מחזור24
תאריך08/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' מרכז
שם משחקשמשון בני טייבה - שמשון תל אביב רועי פלס
סבב 2
מחזור25
תאריך13/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנוף רני
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםלוי רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסנדרוביץ תומר
ניקוד-1