Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל איכסל

נערים א 2018/2019הפועל איכסל

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל גבעת אולגה - הפועל איכסל
סבב 1
מחזור1
תאריך22/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםג'ואברה עלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדראושה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעבד אלהאדי חמזה
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל טירת כרמל - הפועל איכסל
סבב 1
מחזור2
תאריך29/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשלאבנה אבראהים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל יוקנעם ארז - הפועל איכסל
סבב 1
מחזור3
תאריך04/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםיאסין אמיר
ניקוד-3
תיאורצהוב שני
שםשלאבנה אבראהים
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםקנאבה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשלאבנה אבראהים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשלבי אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'ואברה עלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדראושה מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל עפולה - הפועל איכסל
סבב 1
מחזור5
תאריך20/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםג'ואברה עלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקנאבה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאסעד באסל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל איכסל - מכבי עירוני קרית אתא
סבב 1
מחזור6
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםקנאבה מוחמד
ניקוד-2
תיאורצהוב שני
שםיחיא מהדי
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםח'טיב דראושה אחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקנאבה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיחיא מהדי
ניקוד-1
תיאוראיום [19ד1]
שםיחיא מהדי
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל איכסל - הפועל אום אל פאחם
סבב 1
מחזור7
תאריך02/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל איכסל - הפועל אום אל פאחם
סבב 1
מחזור7
תאריך02/11/18
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםהפועל איכסל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל איכסל - הפועל בית שאן מסילות
סבב 1
מחזור8
תאריך14/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל איכסל - הפועל אסי גלבוע
סבב 1
מחזור9
תאריך11/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםשלאבנה אבראהים
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםעבד אלקאדר אמין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקנאבה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשלאבנה אבראהים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקמועדון ספורט חיפה רובי שפירא - הפועל איכסל
סבב 1
מחזור11
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםג'ואברה עלי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדראושה מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל איכסל - מועדון ספורט רשת מתנ"סים טבעון
סבב 1
מחזור12
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב שני
שםעבד אלקאדר אמין
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםשרקאוי יזן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעבד אלקאדר אמין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקבית"ר חיפה "טום לוי" - הפועל איכסל
סבב 1
מחזור13
תאריך05/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשדאפנה עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקנאבה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאסעד באסל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל איכסל - הפועל גבעת אולגה
סבב 2
מחזור14
תאריך12/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםהפועל איכסל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל איכסל - הפועל טירת כרמל
סבב 2
מחזור15
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםאסעד באסל
ניקוד-3
תיאורצהוב שני
שםג'ואברה עלי
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםדראושה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשדאפנה עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםג'ואברה עלי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל איכסל - הפועל יוקנעם ארז
סבב 2
מחזור16
תאריך07/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםח'טיב דראושה אחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל איכסל - הפועל עפולה
סבב 2
מחזור18
תאריך23/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשדאפנה עומר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקמכבי עירוני קרית אתא - הפועל איכסל
סבב 2
מחזור19
תאריך05/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל אום אל פאחם - הפועל איכסל
סבב 2
מחזור20
תאריך09/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל בית שאן מסילות - הפועל איכסל
סבב 2
מחזור21
תאריך17/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל אסי גלבוע - הפועל איכסל
סבב 2
מחזור22
תאריך02/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורשיתוף שחקן שלא כדין [20יז]
שםהפועל איכסל
ניקוד-7
תיאורהשתתפות שחקן שלא כדין [19יג]
שםדראושה מוחמד
ניקוד-7
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל איכסל - מועדון ספורט חיפה רובי שפירא
סבב 2
מחזור24
תאריך13/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקמועדון ספורט רשת מתנ"סים טבעון - הפועל איכסל
סבב 2
מחזור25
תאריך27/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםהפועל איכסל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים א' יזרעאל
שם משחקהפועל איכסל - בית"ר חיפה "טום לוי"
סבב 2
מחזור26
תאריך04/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדראושה מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדראושה מוחמד
ניקוד-1