Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל מרמורק רחובות חיים

נערים ג 2018/2019הפועל מרמורק רחובות חיים

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - אגודת ספורט רמת אליהו
סבב 1
מחזור1
תאריך21/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל קרית אונו - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור2
תאריך26/09/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםטירי אפיק
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - הפועל הרצליה עירוני
סבב 1
מחזור3
תאריך02/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן יהל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםטירי אפיק
ניקוד-1
תיאוראי קיום חובות הקבוצה הביתית [20ה]
שםהפועל מרמורק רחובות חיים
ניקוד-1
תיאורהופעה למשחק בניגוד להוראות [20ב]
שםהפועל מרמורק רחובות חיים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקמכבי רחובות - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור4
תאריך06/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - הפועל חולון צפרירים שמעון
סבב 1
מחזור5
תאריך16/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - בית"ר תל אביב בת ים
סבב 1
מחזור7
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםגוטליב אייל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקמועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור8
תאריך05/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מכבי שוהם
סבב 1
מחזור9
תאריך08/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן עמית
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - הפועל רמת גן צפון
סבב 1
מחזור10
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מכבי יפו קביליו
סבב 1
מחזור11
תאריך15/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מועדון כדורגל מזכרת בתיה
סבב 1
מחזור12
תאריך21/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן יהל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבכר יהונתן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהכח מכבי עמידר רמת גן - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור13
תאריך02/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשושן רז חיים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבכר יהונתן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקמועדון כדורגל עירוני אור יהודה - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 1
מחזור15
תאריך12/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקאגודת ספורט רמת אליהו - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור16
תאריך15/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מכבי יבנה
סבב 1
מחזור14
תאריך22/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעותמי סהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - הפועל קרית אונו
סבב 2
מחזור17
תאריך29/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן יהל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמורשטיין גילי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל הרצליה עירוני - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור18
תאריך01/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מכבי רחובות
סבב 2
מחזור19
תאריך09/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל חולון צפרירים שמעון - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור20
תאריך15/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקבית"ר תל אביב בת ים - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור22
תאריך08/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים
סבב 2
מחזור23
תאריך16/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן יהל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעמרמי לירן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקמכבי שוהם - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור24
תאריך22/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעותמי סהר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםפדלון אור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן עמית
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל רמת גן צפון - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור25
תאריך02/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבכר יהונתן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמורשטיין גילי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקמכבי יפו קביליו - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור26
תאריך10/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן עזרא עידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדיין משה
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן עמית
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקמועדון כדורגל מזכרת בתיה - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור27
תאריך12/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן יהל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמורשטיין גילי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - הכח מכבי עמידר רמת גן
סבב 2
מחזור28
תאריך28/04/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםכהן יהל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקמכבי יבנה - הפועל מרמורק רחובות חיים
סבב 2
מחזור29
תאריך03/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםלוי עומר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםכהן עמית
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ג' מרכז 2
שם משחקהפועל מרמורק רחובות חיים - מועדון כדורגל עירוני אור יהודה
סבב 2
מחזור30
תאריך06/05/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבן עזרא עידן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנחמיה איתי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםוובו אור
ניקוד-1