Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל נוף הגליל

נוער 2019/2020הפועל נוף הגליל

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל ראשון לציון יהודה - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור1
תאריך24/08/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםארזי איתי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל ניר רמת השרון - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור2
תאריך31/08/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמגאמסה כרם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי פתח תקוה עסיס דוד - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור3
תאריך14/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםברדוגו אריאל רחמים
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםשדו נבו יחזקאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםארזי איתי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל נוף הגליל - מכבי חיפה "הרדי"
סבב 1
מחזור4
תאריך21/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרביבו אורי מאיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחטוקאי ירין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאוחיון סהר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדהאמשה ראבאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאשמוז ריאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל רעננה רועי - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור5
תאריך28/09/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםרביבו אורי מאיר
ניקוד-3
תיאורצהוב שני
שםאשמוז ריאן
ניקוד-2
תיאורצהוב
שםאשמוז ריאן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרביבו אורי מאיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחטוקאי ירין
ניקוד-1
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםרביבו אורי מאיר
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםאשמוז ריאן
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי נתניה שלומי - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור6
תאריך19/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדהאמשה ראבאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל חדרה
סבב 1
מחזור7
תאריך26/10/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקקון מור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחטוקאי ירין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמוסינקו שי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל תל אביב ניסנוב - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור8
תאריך02/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחטוקאי ירין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםתמיר שגב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל נוף הגליל - בית"ר טוברוק
סבב 1
מחזור9
תאריך09/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאוחיון סהר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדהאמשה ראבאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל באר שבע השלושה - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור10
תאריך30/11/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאוחיון סהר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל רמת גן אפרים
סבב 1
מחזור11
תאריך07/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחטוקאי ירין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבובקאר ערפאת
ניקוד-1
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםמיכאלוב סמי
ניקוד-3
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי תל אביב שחר - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור12
תאריך21/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקקון מור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקבני סכנין - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור14
תאריך28/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבובקאר ערפאת
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל קרית שמונה
סבב 1
מחזור13
תאריך31/12/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשדו נבו יחזקאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקוסטינסקי ויקטור
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל נוף הגליל - בית"ר ירושלים אורן
סבב 1
מחזור15
תאריך07/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםרביבו אורי מאיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל ראשון לציון יהודה
סבב 2
מחזור16
תאריך11/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקקון מור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםרביבו אורי מאיר
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםקוסטינסקי ויקטור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשפל אדיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל ניר רמת השרון
סבב 2
מחזור17
תאריך18/01/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאבובקאר ערפאת
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל נוף הגליל - מכבי פתח תקוה עסיס דוד
סבב 2
מחזור18
תאריך01/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקמכבי חיפה "הרדי" - הפועל נוף הגליל
סבב 2
מחזור19
תאריך08/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקקון מור
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחטוקאי ירין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדהאמשה ראבאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל רעננה רועי
סבב 2
מחזור20
תאריך15/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםשפל אדיר
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםאתשמוז תומאס
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל נוף הגליל - מכבי נתניה שלומי
סבב 2
מחזור21
תאריך22/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחטוקאי ירין
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםברדוגו אריאל רחמים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאשמוז ריאן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת העל לנוער
שם משחקהפועל חדרה - הפועל נוף הגליל
סבב 2
מחזור22
תאריך29/02/20
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאזייב אילן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאבובקאר ערפאת
ניקוד-1