Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל נוף הגליל

נערים ב 2017/2018הפועל נוף הגליל

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל יוקנעם ארז - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור1
תאריך02/09/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםממן אורי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחביבאללה וסים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקמכבי חיפה יהויכים - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור2
תאריך09/09/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל חיפה שלום
סבב 1
מחזור3
תאריך07/10/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאסדי אבראהים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםדהאמשה ראבאל
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםיעקב עומרי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקמכבי נתניה רפאל - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור4
תאריך10/10/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנוייסרי עלאא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקמכבי הרצליה "צו פיוס" - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור5
תאריך14/10/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאסדי מוחמד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנוייסרי עלאא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - בית"ר טוברוק
סבב 1
מחזור6
תאריך21/10/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקמכבי עמק חפר - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור7
תאריך28/10/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאסדי אבראהים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל כפר סבא אילן
סבב 1
מחזור8
תאריך04/11/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאסדי אבראהים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםזעל אחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקבני סכנין - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור9
תאריך02/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאסדי מוחמד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל רעננה
סבב 1
מחזור10
תאריך09/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל עליה כפ״ס
סבב 1
מחזור11
תאריך17/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל קרית שמונה - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור12
תאריך25/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקעירוני נשר - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור13
תאריך30/12/17
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - מכבי אחי נצרת
סבב 1
מחזור14
תאריך10/01/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםברטפלד רועי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנוייסרי עלאא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקמכבי צור שלום קרית ביאליק - הפועל נוף הגליל
סבב 1
מחזור15
תאריך13/01/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחביבאללה וסים
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםנוייסרי עלאא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל יוקנעם ארז
סבב 2
מחזור16
תאריך20/01/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנוייסרי עלאא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - מכבי חיפה יהויכים
סבב 2
מחזור17
תאריך04/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל חיפה שלום - הפועל נוף הגליל
סבב 2
מחזור18
תאריך10/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםשפל אדיר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - מכבי נתניה רפאל
סבב 2
מחזור19
תאריך21/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםמוסינקו שי
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - מכבי הרצליה "צו פיוס"
סבב 2
מחזור20
תאריך24/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקבית"ר טוברוק - הפועל נוף הגליל
סבב 2
מחזור21
תאריך28/02/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - מכבי עמק חפר
סבב 2
מחזור22
תאריך04/03/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנוייסרי עלאא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל כפר סבא אילן - הפועל נוף הגליל
סבב 2
מחזור23
תאריך17/03/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםממן אורי
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחביבאללה וסים
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - בני סכנין
סבב 2
מחזור24
תאריך24/03/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקינן ליאם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל רעננה - הפועל נוף הגליל
סבב 2
מחזור25
תאריך07/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל עליה כפ״ס - הפועל נוף הגליל
סבב 2
מחזור26
תאריך14/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםקינן ליאם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - הפועל קרית שמונה
סבב 2
מחזור27
תאריך28/04/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםקוסטינסקי ויקטור
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםנוייסרי עלאא
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםגל ירין
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - עירוני נשר
סבב 2
מחזור28
תאריך05/05/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקמכבי אחי נצרת - הפועל נוף הגליל
סבב 2
מחזור29
תאריך08/05/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנוייסרי עלאא
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגת נערים ב' ארצית צפון
שם משחקהפועל נוף הגליל - מכבי צור שלום קרית ביאליק
סבב 2
מחזור30
תאריך12/05/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30