Skip Navigation Linksעמוד הביתמועדוניםפרטי קבוצה הפועל אלאתיחאד נצרת

בוגרים 2018/2019הפועל אלאתיחאד נצרת

תחרות הקבוצה ההוגנת

מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - איחוד צעירי איכסל סמיר
סבב 1
מחזור1
תאריך06/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמועדון ספורט כפר כמא - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 1
מחזור2
תאריך13/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםאשקר פרנקו
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםח'ליפה נידאל
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - בית"ר אום אל פאחם
סבב 1
מחזור3
תאריך20/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעואיסה חאתם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמכבי עירוני אום אל פאחם - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 1
מחזור4
תאריך27/10/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחילו עבד אלוהאב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםעבוד עמראן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - בית"ר עין מאהל
סבב 1
מחזור5
תאריך03/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחסן חסן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלבטוף - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 1
מחזור6
תאריך09/11/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעוא שריף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםאשקר פרנקו
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - מכבי בני מוקיבלה
סבב 1
מחזור7
תאריך17/11/18
תיאור*** אי הופעה למשחק [20א]
שםהפועל אלאתיחאד נצרת
ניקוד-10
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבני מושריפה ביאדה - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 1
מחזור8
תאריך01/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםאברהים מוהנד
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםמגדלאני רביע
ניקוד-3
תיאורהעלבת שופט המשחק [19ד]
שםקאסם יוסף
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםמגדלאני רביע
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [19י]
שםקאסם יוסף
ניקוד-3
תיאורהתנהגות בלתי הולמת [20ט]
שםהפועל אלאתיחאד נצרת
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםעוא שריף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחילו עבד אלוהאב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - מכבי גבעת אולגה
סבב 1
מחזור9
תאריך12/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעבוד עמראן
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםעבוד עמראן
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 1
מחזור10
תאריך14/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעוא שריף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחילו עבד אלוהאב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחסן חסן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - הפועל עין סהלה
סבב 1
מחזור11
תאריך22/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - מכבי אחי ערערה עארה
סבב 1
מחזור12
תאריך29/12/18
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעוא שריף
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחילו עבד אלוהאב
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמוחמד ורד
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחסן חסן
ניקוד-1
תיאורצהוב שני
שםמוחמד ורד
ניקוד-2
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקאיחוד צעירי איכסל סמיר - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 2
מחזור14
תאריך12/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעואיסה חאתם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםחילו עבד אלוהאב
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - מועדון ספורט כפר כמא
סבב 2
מחזור15
תאריך19/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאוראדום
שםחסן חסן
ניקוד-3
תיאורצהוב
שםעבוד עמראן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבית"ר אום אל פאחם - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 2
מחזור16
תאריך26/01/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםנאטור סאלח
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםשגראוי ג'אבר
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - מכבי עירוני אום אל פאחם
סבב 2
מחזור17
תאריך02/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקבית"ר עין מאהל - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 2
מחזור18
תאריך09/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - הפועל אלבטוף
סבב 2
מחזור19
תאריך19/02/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעואיסה חאתם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמוחמד ורד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - בני מושריפה ביאדה
סבב 2
מחזור21
תאריך05/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעבוד עמראן
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםסח'ניני ויסאם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמכבי גבעת אולגה - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 2
מחזור22
תאריך08/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםעואיסה חאתם
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםמוחמד ורד
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל אלאתיחאד נצרת - מועדון ספורט פרדס חנה כרכור ליאור בוקר
סבב 2
מחזור23
תאריך19/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםחסן חסן
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקהפועל עין סהלה - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 2
מחזור24
תאריך23/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםדבס ג'רייס
ניקוד-1
תיאורצהוב
שםבוטו חוסאם
ניקוד-1
מסגרת משחקיםליגה ג' יזרעאל
שם משחקמכבי אחי ערערה עארה - הפועל אלאתיחאד נצרת
סבב 2
מחזור25
תאריך30/03/19
תיאורנקודות זכות
שם
ניקוד30
תיאורצהוב
שםבוטו חוסאם
ניקוד-1